Grøn vækst tager nu for alvor form i konkrete projekter

På dyrkede marker i Bygholm ved Horsens bliver det første vådområde i Grøn Vækst nu lavet.

Det første vådområde i regeringens Grøn Vækst-handlingsplan ser nu dagens lys. På dyrkede marker i Bygholm ved Horsens bliver der lige nu fjernet grøfter og dræn for at gøre plads til naturlige enge. Det er meningen, at engene skal fungere som naturens renseanlæg, der hvert år fjerner fem ton kvælstof fra vandmiljøet.

Ud over Bygholmprojektet, som Horsens Kommune står bag, har Miljøministeriet indtil videre givet grønt lys til ti kommunale projekter til 82 millioner kroner på et samlet areal af 680 hektar.

- Grøn Vækst tager nu for alvor form i konkrete projekter, der giver Danmark mere og bedre natur. De nye vådområder gør vores åer og fjorde renere. Samtidig får vi flere våde enge - en trængt naturtype, der er rig på insekter, blomster og fugle. Og så er jeg endelig sikker på, at borgerne i Horsens vil få fornøjelse af de nye, smukke enge lige op ad byen, siger miljøminister Karen Ellemann i en pressemeddelelse.

I løbet af de næste fire år er det planen, at kommunerne vil lave i alt 130 vådområdeprojekter på cirka 8.000 hektar, som tilsammen vil fjerne mere end 1.100 ton kvælstof om året fra vandmiljøet. Regeringen har i alt afsat omkring 980 millioner kroner til indsatsen. En række andre virkemidler som eksempelvis randzoner og ændret vandløbsvedligeholdelse vil tilsammen sikre, at danske fjorde og havområder skånes for 9.000 ton kvælstof om året.

Læs også