Eskelund viste flaget

Den store vestfynske og internationale landbrugsvirksomhed holdt i mandags åbent hus i foderfabrikken i Gelsted.

Der var stort fremmøde af interesserede landmænd og andre fra både Fyn og Jylland, da landets største svineproducent, Eskelund A/S, sidste mandag havde inviteret til åbent hus i foderfabrikken i Gelsted.

- Foderfabrikken er etableret for at sikre foder af høj kvalitet med ensartet blandesikkerhed til den lavest mulige pris, siger direktør Gitte Lerche-Simonsen. Og når vi holder åbent hus, er det fordi, vi vil gøre opmærksom på, at vi godt vil lave foder til andre også.

Eskelund Foderfabrik, der råder over moderne udstyr til professionel foderfremstilling, har en kapacitet på 100.000 ton om året - til eget forbrug og til eksterne kunder. Foruden traditionelle fodermidler bruges restprodukter fra fødevareindustrien. Foderet fremstilles hovedsageligt som forblandinger til vådfodring, hvor de våde komponenter tilsættes på gårdene.

- Foderfabrikken har kapacitet til at producere 100.000 ton om året, oplyser Erling Lerche-Simonsen, der i 1970 overtog familiens gård, Eskelund, hvorfra virksomheden siden har udviklet sig til det, den er i dag.

- Vi bruger selv cirka 25.000 ton foder om året, men vi vil gerne udnytte noget mere af anlæggets kapacitet og vil gerne sælge 50.000 ton om året. Derved kan vi også være lidt modvægt mod de store monopoler i branchen.

Det er en familieejet virksomhed, ejet af Erling Lerche-Simonsen og sønnen Peter Lerche-Simonsen, som står bag foderfabrikken i Gelsted, og den store produktion på ikke mindre end cirka 130.000 slagtesvin årligt.

Den er baseret på over ialt 35.300 stipladser. Alle smågrise indkøbes fra faste samarbejdspartnere, og alle slagtesvin afsættes til slagteri i Danmark.

Slagtesvineproduktionen finder sted på Fyn på Eskelund, Haulbjerggaard, Gaunbygaard, Skydebjerggård, Erholm, Hækkebølle og Mullerød. Desuden i Vejen i Sydjylland.

Ialt 219 medarbejdere
Produktionen foregår i to produktionsselskaber, som begge ejes af familien Lerche-Simonsen: Eskelund A/S, der står for planteavl, transportafdeling, foderfremstilling og administration, samt Gitte Lerche-Simonsen ApS, der står for slagtesvineproduktionen. Erling Lerche-Simonsens datter, Gitte Lerche-Simonsen, er direktør for Eskelund A/S.

Eskelund A/S Landbrug driver planteavl på 1.150 ha, hvoraf det meste ligger på fem samlede jordarealer på Vestfyn. Virksomheden har 28 medarbejdere.

Eskelund er desuden aktionær i tre udenlandske landbrugsvirksomheder i henholdsvis Tjekkiet – med en årlig produktion af 38.000 slagtesvin og 1,8 millioner kyllinger - og Slovakiet – med en årlig mælkeproduktion på 30 millioner liter. Samlet tilhørende 8.000 hektar planteavl og i alt 219 medarbejdere.

Ifølge sidste år regnskab, som for nylig er blevet offentliggjort, kommer Eskelund A/S Landbrug, der er blandt Danmarks største svineproducenter og investorer i østeuropæisk landbrug, som koncern ud med et samlet resultat på 14.916.000 kroner før skat.

Deraf bidrager Eskelund Danmark til et overskud på 14.620.000 kroner før skat, mod et minus på 2.767.000 kroner før skat i 2009. Resultatet er væsentligt påvirket af en positiv rentesikring af den langfristede gæld i virksomheden.

Årets koncernresultat, der udviser et overskud på 14.916.000 kroner før skat, lever ikke op til ledelsens forventninger. Årets resultat er negativt påvirket af utilfredsstillende afregningspriser på animalske produkter. De finansielle indtægter er væsentligt påvirket af rentesikring af den langfristede gæld i koncernen med 12.670.000 kroner.

Positive forventninger
Eskelund-koncernen forventer for 2011 et tilfredsstillende resultat på niveau med 2010, dog genereret af primær drift - og ikke som i 2010 som følge af positiv påvirkning af indgået renteswaps.

For den danske del af koncernen påregnes i regnskabsmeddelelsen et acceptabelt resultat med baggrund i forventninger til en stigende tendens i noteringen for slagtesvin trods stigende foderpriser.

For de udenlandske landbrugsbedrifter forventes produktionsudvidelser afsluttet, hvorfor der produceres med 100 procent kapacitetsudnyttelse i 2011. Med baggrund i forventning om stigende mælke- og kødpriser forventes et tilfredsstillende resultat.

Læs også