Flere bestyrelser på vej i landbruget

Vi vil se en fordobling af antallet af professionelle bestyrelser i landbruget det næste år, mener chefkonsulent.

Antallet af professionelle bestyrelser i primærlandbruget vil det næste år blive fordoblet.

Vurderingen kommer fra chefkonsulent i Videncentret for Landbrug, Udvikling, Salg og Marketing, Gustaf Bock.

Han skelner mellem »tantebestyrelser«, som er formelle bestyrelser, og professionelle bestyrelser, hvor formålet er at skabe værdi. Aktuelt er der cirka 50 bestyrelser med en professionel ledelse ud af cirka 1.000 selskaber i alt i det primære landbrug, vurderer Gustaf Bock.

To årsager
Antallet af professionelle bestyrelser vil stige af primært to årsager, mener han.

Den ene er, at flere og flere af de store landbrug bevæger sig ud i forretningsområder, hvor landmanden ikke selv har de nødvendige kompetencer til at begå sig. Det kan for eksempel være, hvis landmanden går ind i ejendomssektoren eller biogassektoren.

Her er bankerne med til at presse på for at få flere professionelle bestyrelser, konstaterer Gustaf Bock.

- De spørger i stigende omfang: Hvor får du modspillet fra? forklarer han.

Udfordring
Den anden årsag er, at flere og flere landmænd engagerer sig i projekter, hvor de tager medinvestorer ind, som helt naturligt ønsker en plads i den nye konstruktion.

Ifølge Gustaf Bock kan det være en udfordring for nogle at skulle forberede sig på bestyrelsesarbejde - med alt hvad det indebærer som for eksempel udarbejdelse af månedlige råbalancer og budgetopfølgning, osv.

- Lige nu etablerer mange landmænd bestyrelser af nød, fordi de er i krise. Men jeg tror, at mange med tiden vil opleve, at deres bekymring for, om de fortsat vil kunne være herre i eget hus med en bestyrelse på bedriften, vil blive afløst af en oplevelse af at få et meget bedre modspil, siger Gustaf Bock.

Naturlig udvikling
Han ser udviklingen som naturlig.

- Med den gældsprocent, som mange landmænd har, er det naturligt at få sparringspartnere ind, som kan se med andre øjne på bedriften og udfordre dig på de målsætninger, du har.

Dertil kommer, at dem, der skyder penge ind i et projekt, naturligvis vil sikre sig, at deres aktiver bliver forrentet, siger Gustaf Bock.

Læs også