Bæredygtigt Landbrug aflyser kvælstof-konference

DMU's afbud til konference om kvælstof og vandmiljø får Bæredygtigt Landbrug til at aflyse.

Der er forargelse fra Bæredygtigt Landbrug efter Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har meldt fra til at deltage i en konference om kvælstof og vandmiljø. I en pressemeddelelse fra foreningen lyder det således, at man gennem fem uger har forsøgt at få DMU til at deltage.

- Vi har givet dem mulighed for både at medvirke til at udforme program og vælge tidspunkt. Men ingen af delene har de ønsket, konstaterer Vagn Lundsteen, direktør for Bæredygtigt Landbrug.

Foreningen har dog i pressemeddelelsen også spurgt DMU, hvorfor de ikke vil deltage i konferencen.

- Vi bliver inviteret til mange konferencer, og normalt får vi et program og et tidspunkt tilsendt. Så tager vi stilling fra sag til sag. Det har vi også gjort i dette tilfælde, forklarer professor og forskningschef Bo Riemann fra DMU.

Han begrunder afvisningen i at deltage med mødets vigtighed og de interne resurser.

Han fortæller samtidig, at man vil overveje, at deltage på et andet tidspunkt afhængig af invitationen og tidspunktet.

Har deltaget før
Også konstitueret direktør for DMU, Kurt Nielsen, forklarer, at andre opgaver er blevet prioriteret.

- Vi har haft kontakt med Fødevareministeriet, Dansk Landbrug og Miljøministeriet. Vi har også haft et indlæg i LandbrugsAvisen, hvor vi har gjort rede for status på det miljø, vi har, uddyber han.

Han fortæller, at man også allerede har deltaget i en konference, Miljøministeriet har lavet om emnet

Uacceptabel prioritering
Ifølge Vagn Lundsteen er der tale om helt uacceptabel prioritering af DMU.

- DMU er hovedansvarlig for fagligheden i indholdet af Grøn Vækst, som efter vores opfattelse er helt forfejlet. Kvælstof er ikke længere et problem, det er fosforen, påpeger han.

Vagn Lundsteen forklarer, at formålet med konferencen om kvælstof og vandmiljø var at sætte sammenhængene på rette plads.

- Politikerne skal tage deres beslutninger på et sagligt og fagligt korrekt grundlag, og derfor ønsker vi debatten mellem DMU og anerkendte udenlandske forskere, fastslår han.

Læs også