Kommuner administrerer vandingstilladelserne forskelligt

Kommunerne diskuterer lige nu med FødevareErhverv, og det er lige nu uafklaret, om de fremover får mulighed for at administrere tilladelserne fleksibelt.

Den store forskel i forhold til tidligere er, at overholdelse af vandingstilladelserne er kommet ind som et punkt i reglerne om krydsoverensstemmelse.

Det siger Peter Aalykke Jensen, som er miljøkonsulent i Jysk Landbrugsrådgivning.

- Når man har en vandingstilladelse, er der pligt til løbende at registrere, hvor meget der pumpes op, og mængden skal indberettes til kommunen en gang om året, forklarer han.

Men når naturgivne forhold spiller ind, vil det variere meget fra år til år, hvor meget vand der bruges. Nogle år pumper man ikke meget op, mens man i andre år henter rigtig meget op.

- Den enkelte landmands udnyttelse af vandingstilladelsen varierer meget fra år til år. Jeg ved, at der sidste år – hvor der også var stort vandingsbehov – var nogle, der overskred deres tilladelser, oplyser miljøkonsulenten.

Et gennemsnit over tre år
Peter Aalykke Jensen fortæller, at det tidligere var sådan, at man i nogle amter administrerede efter et gennemsnitligt forbrug set over en periode på tre eller fem år.

- Det er der også nogle af de nye kommuner, der gerne vil fortsætte med, men lige nu er der en diskussion med FødevareErhverv, som administrerer krydsoverensstemmelse, og den diskussion er endnu ikke afsluttet, forklarer han.

Ifølge Peter Aalykke Jensen ønsker FødevareErhverv, at tilladelserne gælder for det enkelte år, men alle kommuner er altså ikke enige i dette.

Det er dermed lige nu åbent eller uafklaret, hvordan kommunerne vil administrere tilladelserne.

Stor variation i behovet
Ifølge specialkonsulent ved Videncentret for Landbrug, Planteproduktion, Janne Aalborg Nielsen, er vandingstilladelserne traditionelt set baseret på et gennemsnitligt behov, da der er en meget stor variation i vandingsbehovet over årene.

- Vandingstilladelserne bør helt sikkert administreres som gennemsnit over en årrække, ellers kan det føre til store tab for den enkelte bedrift. Endvidere har de enkelte bedrifter investeret i vandingsanlæg i den tro, at vandingstilladelsen gælder som et gennemsnit over en årrække på tre til fem år, som det har været praksis indtil nu, påpeger hun.

- Fagligt set kan behovet for vanding hurtigt overstige 100 millimeter i 2011, når det er så tørt allerede nu – og mange har vandet første gang med cirka 30 millimeter – allerede inden vi skriver 1. maj, tilføjer Janne Aalborg Nielsen.

Læs også