Niels Jørgen Pedersen kan se frem til en modkandidat

Ikke alle har været udelt tilfredse med den indsats, som formandskabet har ydet, lyder det fra landboformand, der fortæller, at der i øjeblikket er en gruppe, der arbejder på, at der bliver kampvalg om formandsposten i L&F i Herning til maj.

Efter Landbrug & Fødevarers fungerende formand, Niels Jørgen Pedersen, efter en længere tænkepause for små to uger siden meldte sig på banen, og offentliggjorde, at han var kandidat til den ledige formandspost i organisationen efter Michael Brockenhuus-Schack trak sig, har fokus været rettet på den viceformandspost, der herefter blev ledig.

Nu tyder noget dog på, at fokus inden for meget kort tid igen kan vendes mod formandsposten.

Formanden for fynske Centrovice, Niels Rasmussen, fortæller således, at der arbejdes på at finde en person, der er villig til at tage kampen om mod Niels Jørgen Pedersen i formandsvalget ved det ekstraordinære delegeretmøde 24, maj. Om det er ham selv eller en anden person, og hvem der arbejder for det, vil han dog på nuværende tidspunkt ikke sige mere om.

- Vi er en del, der mener, at hvis et demokrati skal fungere optimalt, så skal vi have fundet en modkandidat til Niels Jørgen. Det arbejdes der fortsat på, og inden vi har en konklusion på det, så går der lige et øjeblik endnu, siger Niels Rasmussen.

Udmelding i næste uge
På onsdag er der landsformandsmøde i Middelfart, og det bliver formentlig heromkring, at det står klart, om Niels Jørgen Pedersen får en modkandidat eller ej.

- Det er væsentligt, at vi finder en modkandidat, da vi skal nå ud til alle de interesser, der er i vores medlemskreds i øjeblikket. Ikke alle har jo været udelt tilfredse med den indsats, som har været ydet fra formandskabets side, siger Niels Rasmussen.

Han fortæller dog videre, at det ikke er strategien, som Landbrug & Fødevarer har lagt, som utilfredsheden drejer sig om.

- Utilfredsheden drejer sig om den manglende evne til at komme ud og få skabt ejerskab blandt medlemmerne til den politik, man har. Det har skabt den frustration, som vi ser i øjeblikket. Når der så er valg, så bliver man nødt til at se, om der så er opbakning til, at vi måske finder en anden løsning, siger Niels Rasmussen.

- Om det så bliver noget, der kan bringe Niels Jørgens valg i fare, det er jeg så ikke så sikker på, siger han.

Tre kandidater
Sikkert er det dog, at der bliver kampvalg til posten som viceformand. Asger Christensen, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, Finn Pedersen, formand for Østjysk Landboforening og Henrik Frandsen, formand for Sønderjysk Landboforening, har alle meldt sig som kandidater.

Flere har meldt, at de overvejer at stille op. Blandt andet formanden for LandboNord, Niels Vestergaard Salling, der i lighed med Niels Rasmussen, gerne vil se, hvad der sker til landsformandsmødet på onsdag, inden han kommer med en udmelding.

To nye koste
Formand for LandboSyd, Mogens Dall, fortæller, at han stadig holder kortene tæt ind til kroppen med sin beslutning, om hvorvidt han er kandidat til viceformandsposten eller ej. Han fortæller dog, at han støtter tanken om et kampvalg til formandsposten. En post han selv tidligere overvejede at stille op til, men senere besluttede nok var for urealistisk for ham, når han kommer fra en af de mindre landboforeninger.

- Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik to nye koste på topposterne i Landbrug & Fødevarer, som kan feje op ude i alle hjørner. Det ville give ny energi, siger Mogens Dall.

Læs også