Daka satser på tysk alliance 

Virksomheden Daka, der ejes af 20 andelshavere med slagterierne Danish Crown og Tican i spidsen, går nu i alliance med den tyske familieejede storkoncern Saria.

Den tyske familievirksomhed Saria-gruppen og Daka koncernen planlægger nu en alliance, for i fællesskab at udvide deres aktiviteter inden for forarbejdning af animalske biprodukter. Ledelsen i begge virksomheder har netop indgået en aftale, som vil betyde, at Saria fra midten af 2011 vil overtage en andel på 51procent af Daka, der dermed transformeres til et aktieselskab.

Den endelige sammenlægning forudsætter, at beslutningen godkendes af Dakas andelshavere samt konkurrencemyndighederne.  

- Det er to gode virksomheder i god drift og med en god økonomi, der nu knytter sig nærmere hinanden, siger bestyrelsesformand Hans Klejsgård Hansen fra Daka, der nu ser frem til at få Daka andelshavernes godkendelse af samarbejdet.  

Organiske restprodukter
Ledelsen i begge selskaber fremhævede ved indgåelsen af aftalen de åbenlyse fordele ved en sådan alliance.

- Denne alliance afspejler trenden med sammenslutninger indenfor landbruget og kødindustrien samt den kontinuerlige globalisering indenfor forarbejdning af animalske biprodukter og er derfor et spændende skridt ind i fremtiden, udtrykte Sarias bestyrelsesformand Kurt Stoffel.

Dakas bestyrelsesformand, Hans Klejsgård Hansen og administrerende direktør, Lars Krause-Kjær understregede også vigtigheden af samarbejdet set fra Dakas synsvinkel.

- Et samarbejde med Saria vil kunne tilføre Daka væsentlige synergier og de to virksomheder supplerer hinanden fantastisk godt. Vi er også overbeviste om, at Daka kan drage fordel af Sarias expertise indenfor udnyttelse af organiske restprodukter, hvilket kan muliggøre en udvikling af nye forretningsområder for Daka i Danmark og Sverige, lyder det fra Daka-ledelsen.

Sammen om biodiesel
Saria Bio-Industries (www.saria.com), hvis hovedsæde er beliggende i Selm i Tyskland, fremstiller kvalitetsprodukter til fødevarer, foder, landbrug, aquaindustrien og industriel anvendelse.

Virksomhedens hovedfokus ligger på fremstilling af højkvalitetsproteiner og -fedt fra animalske biprodukter, ligesom Saria er aktiv indenfor biogas og biodiesel.

- Det er netop omkring udviklingen af biodieselproduktion, vi har lært Saria at kende, forklarer Hans Klejsgård Hansen.

En lille og en stor
Daka-gruppen bliver med cirka 300 ansatte i Danmark og Sverige den lille i alliancen. Saria har i alt 4.000 ansatte i 10 europæiske lande. Siden 2006 har Saria og Daka samarbejdet inden for biodiesel, hvor det tyske selskab købte en andel på 10 procent af Dakas biodieselfabrik i Løsning ved Vejle.

Daka har sit hovedkontor i Ringsted og opererer inden for lignende markedssegmenter som Saria. Udover forarbejdning af animalske biprodukter til pet food, foder og gødning, producerer Daka blodplasmaprodukter til anvendelse i både fødevarer og foderprodukter.

Læs også