Første VM på fynsk jord

Finsk såmaskine på forårsarbejde ved Højme.

Placering af gødning sammen såningen efterspørges mere og mere. Dels på grund af et forbedret udbytte, men også for at spare på den efterhånden meget dyre kunstgødning.

Derfor har 78-årige Hans Ove Kildemose, Bellinge Mark ved Højme, til denne sæson udskiftet sin radsåmaskine med en ny 3 meter VM Seeder, som er købt gennem O. Søndergaard & Sønner i Nr. Højrup.

Imidlertid er det naboen og samarbejdspartneren Kent Møllebjerg, der er pilot på maskinen, og på deres samlede areal skal den finske såmaskine over 100 hektar her i foråret og igen omkring 100 hektar til efteråret.

Første på Fyn
I forrige uge blev maskinen igangsat i et areal med forskellige jordtyper med gødskning og samtidig såning af Quens maltbyg. Et arbejde, som Kent Møllebjerg betegnede som rigtig godt i det tørre forårsvejr, men hvor der stadig var godt med fugtighed i jorden.

Den nye VM-maskine, der er den første, som er solgt på Fyn, er monteret med discharve foran og med planérplanke samt de brede standard pakkehjul bagest. Den ville også kunne leveres med 1- eller 2-bullet harve i kombination med planérplanke, eller ren planérplanke og såmaskine.

Såkassen har tre rum, som kan indstilles efter behov. Den kan så gødning og korn samtidig, rent korn, eller også frø, idet den har integreret frøkasse.

Gødning under korn
- Maskinen kan så efter pløjning, men også direkte i stub eller græs i forbindelse med reduceret jordbehandling. Den kan endvidere så frø, og majs er også muligt, fortæller Orla Nielsen, Hinnerup, der har det danske agentur af VM-Seeder produkterne fra den finske producent.

Han fremhæver, at maskinen placerer gødningen to centimeter under kornet i samme rille, og derfor er gødningsværdien optimal. På selve skæret kan der lægges et tryk på op til hele 175 kg.

VM-seederen er udstyret med computer, som kan gemme data fra 24 marker. Den styrer desuden kørespor, markørskifte og maskinens hydrauliske funktioner.

 

      

Læs også