Udfordringer for svineproduktionen

ØKONOMI: Chefkonsulent Mogens Bækgaard måtte endnu en gang konstatere, at indtjeningen er for lille i svineproduktionen, men fortalte også i sin beretning på Midtjysk Svinerådgivnings årsmøde, at effektiviteten i soholdet er steget.

ÅRSMØDE: I formand Anders Hargaards beretning fra Midtjysk Svinerådgivnings årsmøde fremgik det, at den danske svineproduktion står overfor store udfordringer - ikke bare nu og her, men også i fremtiden.

Omkring 90 svineproducenter var mødt op til Midtjysk Svinerådgivnings årsmøde, der blev holdt på Morsø Landbrugsskole

Formand Anders Hargaard, Snedsted i Thy, slog fast, at den danske svineproduktion har stor betydning for den danske økonomi. Svineproducenter har de seneste år været et vigtigt aktiv for handelsbalancen og har ifølge formanden bidraget med meget mere, end mange andre kan prale med.

- Vi har stort set fastholdt vores produktion, vi bidrager i disse tider rigtig meget til betalingsbalancen og statsfinanserne, vi holder ledigheden i skak med fortsat produktion, og i yderområder beskæftiger landbruget over 30 procent inklusiv følgevirksomheder, sagde han.

Men for at den danske svineproduktion fortsat skal kunne bidrage til den danske økonomi, så kræver det, at producenterne får nogle ordentlige rammevilkår, så de ikke mister deres konkurrenceevne på eksportmarkederne.

Udfordringen med løsgående søer
Det er ikke bare vandplaner, Grøn Vækst, dårlige konkurrencevilkår og finanskrise, som truer hele landbrugserhvervet og svineproducenterne. De nærmer sig også kravet om løsgående søer fra 2013.

- Vi er langt fremme i Danmark og heldigvis for det. Der er sydeuropæiske lande, der prøver at snakke en udsættelse i stand. Men den nordlige del og især forbrugerne ønsker kravet opfyldt. Vi kan i Danmark ikke begynde at trække efter dispensation alene, men hvis resten af EU gør det, bør vi selvfølgelig også overveje det for at sikre lige konkurrencevilkår. Men indtil da bakker vi op om 2013, sagde han.

Han understreger, at der er udfordringer for de besætninger, der ikke har lagt om og fået det bragt på plads endnu, men at der også er forskellige rådgivningsløsninger til at hjælpe på rette vej.

2015 giver også nogle udfordringer for fuldspaltestalde, men der kan findes nogle løsninger, uden at staldene skal totalrenoveres

- Hvis forbrugerne vil betale, så skal de have muligheden for at få det, men ikke uden en merpris. Det er gjort klart, hvad det vil koste fra dag 1, og udviklingen må ikke komme stærkere, end markedet kan bære, sagde formanden.

Svineproducenterne har måttet trækkes med endnu et år med alt for lille indtjening. Mange har nu haft underskud fire år i træk, og finansieringskilderne er ved at tørre ud.

- Det er derfor tvingende nødvendigt, at indtjeningen forbedres, sagde chefkonsulent Mogens Bækgaard på Midtjysk Svinerådgivnings årsmøde.

- Produktionsøkonomisk var 2010 heller ikke året, der gav tilfredsstillende økonomisk resultat hos ret mange svineproducenter, konkluderede han og tilføjede:

- Udsigterne for 2011 er ikke opløftende. Selv om noteringen er stigende, ædes gevinsten bogstavelig talt op af høje foderomkostninger. Prisudviklingen på foder, især korn, er derfor særdeles afgørende for indeværende årsresultat. Som det ser ud nu, vil de, der har en høj selvforsyningsgrad af korn, være væsentlig bedre stillet end de, der ingen eller kun lidt korn har. Noteringen året igennem er der jo meget forskellige bud på. Mon vi får 13 kroner at se på slagteriafregningen til sommer?, spurgte Mogens Bækgaard.

Effektiviteten er fortsat stigende hos søerne
I 2010 er der fravænnet 28,5 grise pr. årsso i gennemsnit. Det er en stigning på 0,6 i forhold til 2009. Den bedste besætning har fravænnet 12 grise mere pr. årsso end den dårligste.

- De besætninger, der får mange levendefødte og har lav dødelighed både før og efter fravænning, er på vej mod 35 solgte grise pr. årsso, fortalte Mogens Bækgaard.

Sodødeligheden er nu nede på 11 procent, hvilket er mindre end det foreløbige mål, der er sat af Videnscenter for Svineproduktion.

Hos slagtesvinene ligger resultaterne på samme niveau som året før.

Læs også