DN's handlingsplan for drikkevand mest populær

Danmarks Naturfredningsforenings handlingsplan for rent drikkevand blev klart foretrukket frem for landbrugets handlingsplan af repræsentativt udvalgte borgere ved et såkaldt Landsting, der blev afholdt i weekenden.

Det er op ad bakke at få borgerne i Danmark til at forstå, som landbruget gerne vil, at man allerede har gjort en stor indsats for at mindske brugen af pesticider, at man i forvejen har det laveste forbrug i Europa og at det er nødvendigt at bruge plantebeskyttelsesmidler, hvis man vil opretholde de høje udbytter, som man har.

Det bekræfter det såkaldte Landsting, som i lørdags blev afholdt i Landstingssalen på Christiansborg. Landstinget bestod af en række eksperter samt 122 repræsentativt udvalgte danskere fra hele landet, som Teknologirådet havde inviteret til København.

Fire af de vigtigste aktører indenfor grundvand og drikkevand - landbruget, vandværkerne, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening - præsenterede alle hver sin handlingsplan til, hvordan de vil sørge for, at danskeren også har rent drikkevand i fremtiden, og efterfølgende skulle borgerne stemme på, hvilken handlingsplan de troede mest på.

Danmarks Naturfredningsforenings handlingsplan fik her omtrent halvdelen af alle stemmer. En handlingsplan der indeholder stramninger for landbruget. Landbrugets handlingsplan måtte nøjes med cirka 15 procent af stemmerne.

Lav flere forbud
Naturfredningsforeningens landbrugspolitiske medarbejder Rikke Lundsgaard præsenterede handlingsplanen og fortalte blandt andet, at der stadig er sprøjtemidler - eller sprøjtegifte, som hun konsekvent kaldte dem - der bør forbydes. Selvom de fleste af det, der i dag bliver fundet i drikkevandet stammer fra sprøjtemidler, der er blevet forbudt, så findes der også pesticider i drikkevandet, der stammer fra noget, der ikke er forbudt, fortalte hun.

- Landbruget står for langt den største del af sprøjtegiftsforbruget i Danmark. Det er der, vi skal sætte ind, hvis vi skal sikre rent drikkevand i fremtiden, sagde Rikke Lundsgaard.

Hun kritiserede landmændene for at være dårlige til at følge loven, når det kommer til at sprøjte, hvilket hun mener, at sidste uges fund af 200 liter ulovlige sprøjtemidler på en polsk lastbil på vej til en dansk gartner er bevis for.

Derudover kom hun ind på, at der skal indføres større beskyttelseszoner rundt om drikkevandsboringerne, at pesticidafgiften skal indføres så hurtigt som muligt, at afgrøder, som fremmer et unødvendigt stort forbrug af sprøjtemidler, skal forbydes, og endelig skal der ske en udfasning af sprøjtemidler ved at tage jord ud af drift.

Målret indsats
Torben Hansen, planteformand i Landbrug & Fødevarer, som på forhånd til Effektivt Landbrug havde spået, at hans indlæg nok ikke ville blive modtaget med størst jubel af alle, forklarede, at landbrugserhvervets handlingsplan lagde vægt på, at danskerne også i fremtiden skal have rent drikkevand samt sunde og sikre fødevarer, der er til at betale.

Derfor skal en yderligere drikkevandsindsats målrettes problemområderne, ligesom pesticidanvendelsen skal gøres endnu mere målrettet, end det er i dag.

Vandværkernes handlingsplan, der ligesom DN's plan opererer med udvidede sikre zoner omkring vandboringer, fik 22 procent af borgernes stemmer til Landstinget. Kommunernes handlingsplan for rent drikkevand fik seks procent af stemmerne. 

 

Læs også