Ålegræsværktøjet er langt fra kasseret

Både miljøministeren og fødevareministeren slog i går fast med syvtommersøm, at det udskældte ålegræsværktøj stadig lever i vandplanerne.

Flere hundrede nordjyske landmænd og journalisterne fra Effektivt Landbrug og Jyllands-Posten hørte forkert, da fødevareminister Henrik Høegh til et stormøde i Aalborg 20. januar meldte ud, at ålegræsværktøjet var på vej til at blive kasseret som N-værktøj i vandplanerne.

Det må blive konklusionen på det åbne samråd, som både fødevareministeren og miljøminister Karen Ellemann (V) i går var indkaldt til på Christiansborg. Begge ministre slog fast så mange gange de kunne, at ålegræsværktøjet på ingen måde er kasseret.

Det er på trods af, at man er fuldt ud opmærksomme på, at der er usikkerheder ved værktøjet. Der findes dog bare ingen bedre alternativer, forklarede miljøministeren.

- Danmarks Miljøundersøgelser finder fortsat, og det har de senest meldt ud i december 2010, at ålegræs er den bedste indikator til at måle miljøkvalitet i havet, og at der for nærværende ikke er andre alternativer. Vi kan ikke vælge ålegræs fra, når vi skal vurdere om tilstanden i vores kystvande kan opfylde vandrammedirektivet, sagde Karen Ellemann.

Nedsat arbejdsgruppe
Fødevareministeren forklarede, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe under Naturstyrelsen, der giver ålegræsværktøjet »et kritisk kvalitetstjek«, og som forventes færdig med sit arbejde om en måneds tid. Afhængig af resultatet af denne arbejdsgruppes arbejde, så vil de to ministre sætte sig sammen og vurdere, om ålegræs skal suppleres med andre indikatorer, eller om det skal justeres.

- At ålegræsværktøjet er kasseret er en fortolkning, der stammer fra en enkelt journalist efter et møde i Aalborg. Denne journalist havde en meget skarp pen med til det her møde. Efterfølgende har jeg i landbrugets medier præciseret min holdning, sagde Henrik Høegh under samrådet.

Fejlcitat
Efter spørgsmål fra den socialdemokratiske miljøordfører Mette Gjerskov, der havde indkaldt til samrådet på baggrund af Henrik Høeghs udtalelser, kom det frem, at det var et citat fra Jyllands-Posten, som Henrik Høegh hentydede til havde været strammet lidt for meget. Jyllands-Posten havde weekenden efter mødet i Aalborg citeret ministeren for at sige følgende:

- Jeg forlanger, at der skal være større faglig enighed om den målemetode, der anvendes i vandplanerne. Hvis forskerne ikke kan nå frem til den enighed, må vi kassere den nuværende målestok. Jeg vil simpelthen ikke være med til at indføre planer, som bygger på et så usikkert grundlag, sagde han.

Effektivt Landbrug havde dog allerede dagen inden Jyllands-Postens artikel viderebragt historien, at ministeren var parat til at kassere ålegræsværktøjet.

Mette Gjerskov var blevet oprørt over udmeldingen, da hun ikke mener, at der findes et bedre alternativ end ålegræs som indikator på vandmiljøets økologiske tilstand.

Var glad efter mødet
Det er dog ikke kun journalister, der har fejlfortolket Henrik Høeghs udmelding fra mødet i Aalborg i januar.

Agri Nords nyvalgte formand, Claus Chr. Pedersen, der var medarrangør af mødet i Aalborg, fortæller, at han var en glad og tilfreds mand den dag, da mødet var overstået på baggrund af fødevareministerens udmelding om ålegræs. Ålegræs som Carl Chr. Pedersen, i modsætning til Mette Gjerskov, langt fra kan se det store lys i.

- Jeg havde både håbet og troet, at ålegræsværktøjet blev kasseret. Inde i mit hoved,så er det jo alt for usikkert til at bruge som målemetode, siger han.

Claus Chr. Pedersen forklarer, at landbruget i takt med de tre tidligere vandmiljøplaner jo allerede har reduceret sin udledning af kvælstof markant.

- I takt med, at vi har gjort det, så er der også blevet mindre ålegræs, og vi ved jo også, at der har været sygdom i ålegræs. Ting som salt og temperatur ved vi også har stor indflydelse på ålegræssets vækst og udbredelse, siger Claus Chr. Pedersen.

Læs også