Thy bakker formanden op

GENERALFORSAMLING: Der blev stort set ikke nævnt ét ord om traktordemonstration eller Bæredygtigt Landbrug, da der var generalforsamling i LandboThy, hvor fungerende formand i Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, er formand.

Omkring 120 medlemmer af LandboThy var mødt op på Hotel Vilsund Strand ved Thisted for at deltage i foreningens generalforsamling.

De lyttede til deres formands beretning, der kom hele vejen rundt om erhvervets økonomi og konkurrenceevne, politiske situation, Den Nye Fortælling, som er Landbrug & Fødevarers nye imagekampagne, og landbrugets betydning for det danske samfund.

Konklusionen var, at Landbrug & Fødevarers faglige arbejde med og dialog omkring vandplaner og Grøn Vækst har virket.

- Så selvom det en gang i mellem kan være rigtigt svært at se en fremtid, så skal vi bare over på den anden side, sagde Niels Jørgen Pedersen og understregede, hvor vigtigt det er, at erhvervet selv tror på en fremtid.

Bakker op om imagekampagnen
Fra alle kanter var der ros til formanden for en levende og fyldig beretning, og medlemmerne har taget godt imod den nye imagekampagne, der bliver investeret 60 millioner kroner i over de næste tre år.

- Er 60 millioner kroner egentlig nok?, spurgte Thomas Møller, der ser imagekampagnen som særdeles vigtig for landbrugets fremtid.

- Hvor skal vi finde de næste 60 millioner?, spurgte Leo Jørgensen, der understregede, at det er vigtigt, at det omgivende samfund igen og igen mindes om, hvad landbruget betyder.

Niels Jørgen Pedersen svarede, at effekten af kampagnen bliver målt undervejs, men sagde også, at imagekampagnen ikke er nok i sig selv.

- Det kræver også arbejde internt. Vi kan gøre mange ting selv, der ikke koster noget. For eksempel at bringe dødeligheden blandt grise og køer ned, sagde han.

Næstformand Morten Yde supplerede med at opfordre medlemmerne til at gøre en indsats for skole- og samfundskontakt samt Åbent landbrug.

Tilpasning af produktionen og retssikkerhed
I debatten kom medlemmerne også med forslag til Niels Jørgen Pedersen om, hvad der er vigtigt at arbejde med i fremtiden.

Anders Hargaard, Villerslev, påpegede, at det er vigtigt, at landmænd har mulighed for hurtigt og smidigt at regulere deres produktion efter markedsforholdene uden at skulle igennem en miljøgodkendelse, når produktionen igen skal skrues op.

Lars Callesen, Mors, spurgte til arbejdet med landmændenes retssikkerhed.

- Landbrug og Fødevarer har kørt et retssikkerhedsprojekt, hvor vi har fået en lang række sager ind. Det er helt skævt. Der burde være bagatelgrænser, sagde Niels Jørgen Pedersen.

Partistøtte
Otto Ølgaard, Karby på Mors, udtrykte bekymring for fremtiden, hvis det, han kaldte Rød Blok, vinder regeringsmagten, og han spurgte til Landbrug og Fødevarers holdning til partistøtte.

- Vi overvejer, om vores erhverv skal give partistøtte. Vi skal med ind i kampen. Det er svært at stå som eneste erhverv på sidelinjen. Vi er nødt til at spille med i det politiske spil, sagde formanden og henviste til en annonce, der søger landmænd, der vil bidrage med 50 kroner til partistøtte.

Formanden ville ikke oplyse, hvilke partier, der skulle modtage støtten.

- Men jeg tror ikke, det vil blive fordelt voldsomt langt fra det, landmænd normalt stemmer, sagde han.

Tak for opbakningen
Efter en god og konstruktiv debat takkede formanden medlemmerne for støtten.

- Tak for opbakningen, sagde han til forsamlingen og roste medlemmerne for, at de gang på gang møder op, når der er møder og arrangementer i foreningen.

Formand Niels Jørgen Pedersen roste i sin beretning Thisted Kommune for et godt samarbejde. Men der var også ris.

- Hver gang et landbrug bremses af miljøtilsyn eller miljøgodkendelse, så koster det i kommunekassen, sagde formanden, der opfordrede kommunen til at tænke over, hvor de får indtægterne fra.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen, der er med til landboforeningens generalforsamling hvert år, understregede, at der skal være plads til kommunens 850 husdyrbrug.

- Virksomheder i kommunen skal være konkurrencedygtige og have mulighed for vækst. Der skal være plads til at drive et rentabelt landbrug, der kan bidrage til samfundet, sagde hun.

Samtidig understregede hun, at landbruget sætter fodspor i naturen.

- Det er vores opgave at sætte de fodspor, der skader mindst muligt.

Læs også