Landbruget er ikke en del af Grøn Vækst

I forrige uge afholdte Gefion Generalforsamling i Sorø. Her gjorde formand Torben Hansen det klart, at landbruget ikke er en del af Grøn Vækst.

Over 250 medlemmer var mødt op for at høre formandens beretning og diskutere de udfordringer, dansk landbrug står overfor. Det sker i en periode, hvor flere landmænd oplever en stigende frustration ved deres arbejde og samtidig har svært ved at se, hvad fremtiden bringer.

- Landbruget er en del af fundamentet for det danske samfund. Med over 40 milliarder kroner i nettooverskud på handelsbalancen bidrager vi mere end noget andet erhverv til Danmarks indtjening af valuta, indledte formand Torben Hansen.

Og forsatte med at fortælle om de prøvelser, fremtidens danske landbrug står overfor.

Verdenskendt for gode råvarer
- Vi mangler helt grundlæggende en debat om, hvordan vi skal prioritere ressourcerne i vores samfund. Mange landmænd er hårdt presset af finanskrisen, og jeg frygter, at omkring 1/3 heltidslandmænd er i en økonomisk sårbar situation, fortalte Torben Hansen.

Men trods de økonomiske svære forhold for en lang række bedrifter ser formand Torben Hansen positivt på fremtiden.

- Fødevarepriserne er stigende, og om 40 år vil vi være ni milliarder mennesker på Jorden. Det bliver en kæmpe udfordring for hele verdens fødevareproduktion. Her kan der være store muligheder for Danmark, der er kendt for at producere nogle af de sundeste, sikreste og mest bæredygtige fødevarer.

Lige konkurrencevilkår
Men for at kunne udnytte disse muligheder er det nødvendigt med en effektiv konkurrenceevne på verdensmarkedet. En konkurrenceevne, der i dag hæmmes af statens mange kontroller.

- Det drejer sig blandt andet om byrdefuld og bureaukratisk miljøregulering. En vanvittig detailregulering af landbruget og en stigende kontrol. Det er meget sigende, at staten har 1.500 ansatte til at kontrollere landbruget, hvilket svarer til én offentlig ansat for hver gang, man har 10 landmænd, forklarede Torben Hansen.

Grøn Vækst er misvækst
De sidste par måneder har flere landboforeninger og politikere diskuteret regeringens Grøn Vækst-vision, og formand Torben Hansen gør det endnu engang klart, hvad Gefion og landbruget mener om  projektet.

- Det kan ikke siges for mange gange. Landbruget er ikke en del af Grøn Vækst. Der har aldrig været tale om, at Landbrug & Fødevarer har forhandlet med regeringen om indholdet i Grøn Vækst. Tværtimod.

- Den første plan om Grøn Vækst var ikke blot en misvækst, den var usaglig og fuldstændig uigennemtænkt og havde intet med virkeligheden at gøre, fortæller Torben Hansen.

Efterfølgende lagde blandt andet Gefion og Landbrug & Fødevarer pres på ministre og embedsmænd, og det politiske pres resulterede i en række forbedringer og indrømmelser til landbruget. Blandt andet fik landbruget lettelser i jordskatten og ændringer i husdyrloven.

Langt fra mål
Formand Torben Hansen erkender, at der skal arbejdes meget med Grøn Vækst, før det er tilfredsstillende.

- Vi er langt fra mål. Der er stadigvæk mange forhold i Grøn Vækst og vandplanerne, der skal ændres. Vi er slet ikke færdige med arbejdet fra landbrugets side. Men indsatsen skal desværre tælles i år og ikke i måneder.

Og Torben Hansen fortalte yderligere.

- Ændringer kan kun ske, hvis vi er insisterende, men konstruktive. Jeg er sikker på, vi flytter mest, når vi byder ind med fagligt velfunderende bud på løsninger. Vi må konstatere, at politikerne kun rykker, når vi piller argumenterne fra hinanden på en faglig måde, forklarede Gefions formand. Og sluttede med ordene:

- På trods af det administrative bøvl og de besværligheder, der kan møde os i dagligdagen, er der lyspunkter. Vi har dagligt fornøjelsen af at færdes i naturen, at se planter og dyr vokse og trives. Der er flere lyse end mørke timer.

 

Læs også