Tvivler på effekten af dyr vandplan

Morten Bang Jensen sætter spørgsmålstegn ved miljøeffekten af en vandplan, der fjerner op til 25,5 hektar jord og skov fra hans bedrift. Den fynske landmand vil forsøge at komme i dialog med folk i dag under traktordemonstrationen i København.

En planlagt genåbning af et tidligere vandløb på ejendommen Biskopstorps Hovedgaard ved Ullerslev vest for Nyborg slår hovedet på sømmet for ejeren, Morten Bang Jensen.

Vandløbet er rørlagt i 50’erne og ligger cirka 1,5 meter under terræn – tværs over Morten Bang Jensens mark.

Genåbningen vil ifølge beregninger, som hans konsulent har foretaget, fjerne 2,1 hektar jord. Det skyldes blandt andet, at der skal være op til 10 meter bredde bræmmer langs vandløbet. Hvis genåbningen af vandløbet betyder, at vandstanden stiger, vil en nærliggende skov på 3,5 hektar samtidig ødelægges på grund af forsumpning, og 5 hektar landbrugsjord omkring skoven vil blive uegnet til dyrkning. Derudover vil hovedbygningen og haveanlægget på Biskoptorps Hovedgaard være i fare for at blive ødelagt.

Omkostning
Alt i alt medfører vandplanerne, at op til 25,5 hektar jord og skov forsvinder på Morten Bang Jensens arealer som følge af genåbninger og ændringer af vandløb.

Hvis dette areal skal erstattes af tilkøb af jord, bliver de årlige meromkostninger ifølge hans konsulent 440.000 kroner, baseret på en hektarpris på 200.000 kroner og en tilbagebetalingstid på 20 år. Hertil kommer omkostninger på 45.000 kroner årligt til 15 hektar ekstra efterafgrøder. I alt 485.000 kroner.

Morten Bang Jensen har nu i samarbejde med sin konsulent gjort indsigelse mod vandplanerne, blandt andet fordi han tvivler stærkt på deres miljømæssige effekt.

- Kan det dokumenteres, at vi får et bedre miljø, spørger han, og svarer selv:

- Det har ikke meget med fornuft at gøre, det her.

Morten Bang Jensen driver 488 hektar inklusiv 50 hektar forpagtet jord.

Læs også