Forsigtig optimisme og eftertanke

RAMMEVILKÅR: Beslutningen om at udskyde en del af gennemførelsen af vandplanerne har skabt forsigtig optimisme rundt om i landbruget. Til gengæld frygter landbruget for konsekvenserne den netop vedtagne husdyrlov.

Landbruget har den senere tid været på barrikaderne som ikke hidtil set i nyere tid med demonstrationer, stormøder og markeringer i den offentlige debat. Og selv om landbruget nu får ekstra 12 år frem mod 2027 til gennemførelse af 2. halvdel af vand- og naturplanerne, ændrer det ikke ved kritikken af, at der stadig skal reduceres med samlet set 19.000 tons kvælstof, ligesom kravet om randzoner også fortsat er med.

- De 9000 tons reduktion frem til 2015 står stadig ved magt sammen med de 10 meter randzoner og kravet om ekstra afgrøder, lyder udmeldingen fra formand i Sønderjysk Landboforening, Henrik Frandsen, der betegner det som at fornuften har sejret et stykke af vejen.

Hos Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL, konstaterer formand Asger Christensen, udskydelsen af vandplanerne giver mulighed for en tænkepause, hvor der politisk som fagligt bliver mulighed for at skaffe viden og belyse effekter og konsekvenser.

Han mener der ligger et stort analysearbejde forude omkring den endelige gennemførelse af vandplanernes kvælstofreduktioner.

Og ikke så snart var vandplanerne udskudt før husdyrloven blev vedtaget – og den vil ramme landbruget hårdt, lyder vurderingen fra formand i LandboSyd, Mogens Dall, der ganske enkelt mener husdyrlovens ammoniakdel vil betyde, at svinebedrifter må dreje nøglen om.

Det sparer rådgivningsudgifter her og nu, men på sigt kan det sætte Danmarks førerposition indenfor svineproduktion over styr. Advarslen kommer fra Syddansk Svinerådgivning, der på sit årsmøde i Rødekro forleden, endnu en gang kan se tilbage på et år, hvor krisen og den dårlige økonomi hos svineproducenter, kan læses direkte i regnskabet.

Mindre rådgivning har givet røde tal i rådgivningen, der dog samtidig ser vækst- og udbyttepotentiale i svineproduktionen. Men samtidig oplever man at bankerne har sat fokus på udgiften til svinerådgivning, og presser på i den anden retning. Og hos svinerådgiverne frygter man, at det vil reducere svinerådgivningen og presse svineproducenterne i retning af mindre og i visse tilfælde privat og ikke uvildig rådgivning.

Læs også