S-SF undlader at stemme om Husdyrloven

De to store oppositionspartier stillede i går et ændringsforslag til den nye Husdyrlov, hvor det blev krævet, at det er nødvendigt med miljøgodkendelse til gylletanke.

S-SF er hverken for eller i mod ændringerne til Husdyrloven, der blandt andet betyder anmeldeordning og strengere krav til udledning af ammoniak. Partiernes ordførere fortalte i går til 2. behandlingen af L12, som lovforslaget har af nummer, at de vil undlade at stemme.

I stedet kom de med et ændringsforslag, der betyder, at opførslen af gylletanke ikke skal kunne ryge ind under anmeldeordningen, som L12 lægger op til.

- Der er en kæmpe risiko ved gylle. Vi ved, at gylletankene løber over. Vi ved, at der sker uheld. Det er utrolig vigtigt, at kommunerne har en mulighed for at gå ind og se på det i forbindelse med behandlingen af en miljøgodkendelse, sagde Mette Gjerskov, miljøordfører fra Socialdemokraterne.

Harske ord
Meldingen om ændringsforslaget og det, at S-SF vil undlade at stemme på torsdag, hvor loven bliver vedtaget af forligsparterne bag Veterinærforliget - regeringen, De Radikale og Dansk Folkeparti - blev mødt med harske ord af Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo.

- Der var intet – intet – der kunne bruges til noget, og det tyder jo på, at det er rigtigt, hvad jeg siger, for der sidder to ordførere dernede, som vil undlade at stemme, altså ikke vil tage stilling til noget som helst. Hvordan skal man kunne forklare, hvad man mener, når man ikke tager stilling, sagde Eyvind Vesselbo, der blandt andet ikke kunne forstå, at S-SF ikke går ind for de initiativer på miljøområdet, som lovforslaget indeholder.

- Ud over anmeldeordningen er der jo også nogle initiativer på miljøområdet, hvor der er en reduktion af ammoniakudledningen, ammoniakbelastningen fra landbruget til naturen. Jeg forstår ikke, hvorfor man i oppositionen ikke kan stemme for det, sagde Eyvind Vesselbo.

Læs også