Hober sig op igen

HUSDYRGODKENDELSE: Kommunerne slækker igen på hastigheden med at behandle husdyrgodkendelser efter at have været i bund med sagspuklen for bare få måneder siden.

Så er den ved at være gal igen.

En ny sagspukkel af husdyrgodkendelser er ved at hobe sig op hos kommunerne. Det viser den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen. Sagspuklen er i fjerde kvartal af 2010 således steget med 360 sager. Det vil sige, at der lige nu ligger over 1.100 uafsluttede sager rundt om i kommunerne.

Ved udgangen af tredje kvartal sidste år var sagspuklen ellers kørt i bund, hvilket vil sige, at der var under 800 uafsluttede sager i systemet. Sagspuklen blev her kørt i bund efter en massiv indsats fra flere kommuner, hvor det lykkedes at færdigbehandle over 1.400 sager i tredje kvartal af 2010. Havde kommunerne ikke nået at færdigbehandle sagerne inden udgangen af kvartalet, risikerede de at skulle betale dele af et statstilskud tilbage til statskassen.

I fjerde kvartal af 2010 er der kun behandlet omkring 150 sager. Det er det laveste antal siden 2. kvartal 2008.

Landboforeningen Agri Nord arbejder i fire forskellige nordjyske kommuner. Vesthimmerlands, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommuner.

Der er stor forskel på hastigheden af deres sagsbehandlingstider, når det gælder miljøgodkendelser.

Vesthimmerlands Kommune udmærker sig på den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen ved at have afsluttet 85 procent af alle indkomne sager siden 2007. Otte procent af dem har overskredet den deadline, der blev fastsat af regeringen og Kommunernes Landsforening i 2009. Alle indkomne sager skulle være behandlet inden 1. oktober 2010.

Anderledes ser det ud i Mariagerfjord Kommune.

Her er der behandlet 37 procent af sagerne. 53 procent har overskredet deadline den 10. oktober sidste år.

Vurderinger er problemet
Henrik Dalgaard Christensen, der er 1. næstformand i Agri Nord samt formand for natur- og miljøudvalget, roser dog Mariagerfjord Kommune for at have behandlet en del sager her i starten af 2011.

Sager, der ikke er med i den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen.

Men der er stadig stor forskel på sagsbehandlingen i de to kommuner, der ligger i hver deres kategori.

- Mariagerfjord Kommune kører efter forsigtighedsprincippet, hvor de lader tvivl føre til afslag, mens Vesthimmerlands Kommune yder en service for at løfte godkendelserne igennem, siger næstformanden.

- Problemet ligger i, at der ikke er helt klare regler i loven, som lader det være op til den enkelte sagsbehandler, hvordan de skal tolkes, siger han.

Henrik Dalgaard Christensen understreger, at samarbejdet mellem alle fire kommuner og landboforeningen er godt. Politisk set holdes der møder mindst én gang årligt og efter behov, mens konsulenter fra landbruget og kommunens embedsfolk løbende for at drøfte tvivlsområder i husdyrgodkendelserne.

Lemvig Kommune er en af de kommuner, der på landsplan har været hurtigst til at afslutte sager omkring husdyrgodkendelser.

De har afsluttet 84 procent af de indkomne sager siden 2007, og de har overholdt deadline for færdiggørelse af indkomne sager før den 1. oktober sidste år.

Morten Agger, næstformand i Lemvigegnens Landboforening, vurderer, at det skyldes den gode dialog, der er mellem landboforening og kommune, men han understreger også, at kommunen er afhængigt af landbruget.

- Kommunen lægger ikke skjul på, at de ikke kan undvære os. Vi er en del af Udkantsdanmark, og her har kommunen brug for landbruget, siger han.

En anden forklaring på kommunens velvilje overfor landbruget er også, at der i området er et biogasanlæg, mener næstformanden.

Sidst men ikke mindst fremhæver han det gode samarbejde mellem kommunens embedsfolk og de ansatte på landbocentret.

Ikke alt går igennem
Men selvom kommunen er hurtig og effektiv til at behandle de indkomne ansøgninger, så betyder det ikke, at alt går igennem.

- Her er også klager og afslag, og selvom vi nogle gange synes, at det ikke går specielt hurtigt, så skal vi vist være glade for tilstanden i Lemvig Kommune, siger næstformanden for Lemvigegnens Landboforening, der også har medlemmer i Holstebro og Struer Kommuner.

Her ser tingene anderledes ud. Holstebro Kommune har godt nok behandlet 88 procent af de indkomne sager, men 23 procent af dem har overskredet tidsfristen pr. 1. oktober 2010. Struer Kommune har stadig 17 procent uafsluttede sager, men 80 procent er afsluttede.

Læs også