Venstre vil ikke bryde husdyr-forlig

Det har aldrig været på tale at dele lovforslaget om den kommende husdyrlov op i to dele og dermed bryde et forlig med De Radikale, fastslår gruppeformanden i Venstre. Britta Schall Holberg fra samme parti fastholder, at det netop var det, som Venstre var på vej til, men at Landbrug & Fødevarer kortsluttede processen.

Venstre holder de forlig, som de har lavet.

Sådan lyder det fra Kristian Jensen, gruppeformand i Venstre. Han fortæller, at det derfor aldrig har været en reel mulighed at dele de kommende ændringer til Husdyrloven, der har nummer L12, op i to dele, som tidligere landbrugsminister Britta Schall Holberg (V), i et læserbrev i sidste uge ellers gav udtryk for.

Skal loven deles i to kræver det nemlig, at regeringspartierne bryder det forlig, man har med Det Radikale Venstre på husdyraftalen, hvilket man ikke er villig til.

Britta Schall Holberg skrev i sit læserbrev, at hun og en række medlemmer i Venstre var midt i den politiske proces med at opsige forliget med de radikale og få opdelt lovforslaget i to dele, så landbruget kunne få sin nødvendige anmelderordning, men at den proces blev kortsluttet af Landbrug & Fødevarer, da de i forrige uge udsendte en pressemeddelelse, hvor formand Michael Brockenhuus-Schack pressede på for at få Husdyrloven vedtaget med det samme.

Enten eller
Kristian Jensen fortæller, at enten skulle loven vedtages nu i sin fulde pakke med anmelderordning og strengere krav til ammoniakudledning, og hvad der ellers hører til L12, eller også skulle loven slet ikke vedtages. En melding som Landbrug & Fødevarers topledelse også er blevet præsenteret for.

- Jeg vil gerne understrege, at Venstre står ved de forlig, som de har indgået. Hvis man skal opsige et forlig, så kan det først ske i forbindelse med et folketingsvalg. Ikke før. Det vil sige, at fra nu af og frem til et folketingsvalg, så var der ingen mulighed for at opsige forliget og gøre det, som Britta Schall Holberg skrev, og dele lovforslaget i to dele. Hvad vi så gør efter et folketingsvalg tager vi stilling til til den tid, siger Kristian Jensen.

Fastholder tidligere udmelding

Venstres Britta Schall Holberg fastholder sine udmeldinger i læserbrevet. Hun vil stadig stemme for lovforslaget, da det er det, som landbruget har meldt ud, at de ønsker det, men hun fastholder på trods af Kristian Jensens udmeldinger om, at Venstre altid holder de forlig, som er indgået, at i lige præcis til den her sag, som hun mener, er så alvorlig over for landbruget, så burde drøftelser om at bryde forliget med De Radikale omkring Husdyraftalen, så tæt på et folketingsvalg, burde kunne komme på tale.

- Altså hvis De Radikale blev ved med at slå knuder på det her, så mener jeg, at vi blev nødt til at drøfte, når vi i forvejen er så tæt på et folketingsvalg, enten at lade loven falde ud over kanten, altså vente med behandlingen af loven til efter næste folketingsvalg, eller helt at opsige forliget med De Radikale, siger Britta Schall Holberg.

Lovforslaget L12 er på dagsordenen i eftermiddag i Folketingssalen. 3. behandlingen og den ventede vedtagelse af lovforslaget er i øjeblikket planlagt til at finde sted på torsdag.

Læs også