Nyt frøanlæg til 50 millioner kroner

DLF-Trifolium opfører højlager med blande- og pakkefaciliteter ved Højme-afdelingen på Fyn.

Endnu vidner kun de obligatoriske arkæologiske undersøgelser om, at der på marken ved siden af DLF-Trifoliums afdeling i Højme lige syd for Odense er noget stort på vej.

Men inden for næste år vil der være opført 10.000 kvadratmeter nye bygninger i op til 13,5 meters højde på området.

De vil rumme nye blande-, pakke- og lagerfaciliteter til færdige frøblandinger. Produktionen kommer op på 30.000 tons renset og pakket frø, og lageret vil kunne rumme 14.000 tons.

Afdelinger sammenlægges
Den primære årsag er bedre logistik og besparelser, idet DLF-Trifolium på Fyn hidtil har haft renseafdeling i Højme, men med pakke- og blandeanlæg placeret i de tidligere Dæhnfeldt-bygninger i Dyrup halvanden kilometer væk. Det har medført en betydelig intern transport mellem de to afdelinger.

Afdelingen i Dyrup blev solgt for nogle år siden, og siden er bygningerne lejet til produktion. Men nu rykker blande- og pakkelinierne til Højme, således frøet blot med intern truck-transport kan flyttes de hundrede meter på en overdækket forbindelsevej.

Derudover bliver der bygget nye møde- og kontorfaciliteter, i alt ca. 300 kvadratmeter, som udover fortsat at huse DLF-Trifoliums avlsafdeling for Vestdanmark, også får plads til afdelingen for detailsalg i Danmark og Prodana Seeds, der hidtil har haft kontorer i Dyrup-afdelingen.

Kortere leveringstid
- Blande- og pakkelinjerne bliver konstrueret på en måde, så vi fremover kan producere ordrer med langt færre håndteringer og et hurtigere gennemløb af varer, end vi har i dag, oplyser DLF-Trifoliums produktionschef Carl Christian Knudsen.

- Dette er nødvendigt, da vore kunder i større omfang end tidligere ønsker en kortere leveringstid fra bestilling til levering. Der bliver plads til fem blandelinjer, så vi sideløbende kan køre ordrer til både folie, æsker, sække og storsække samt en linje, hvor vi kan bejdse. Vi vil med de nye blandeanlæg få en kapacitet på over 20.000 tons færdigblandinger.

Det forventes, at entreprenørmaskinerne går i gang i starten af maj. Selve byggeriet, som koster omkring 50 millioner kroner, forventes igangsat i juni og afsluttet sidst på året. Dermed vil det være klar til at tage i brug i starten af 2012.

Læs også