Ny miljølov vil lukke landbrug

Et forslag til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug møder hård kritik. Den vil lukke landbrug, mener landboformand.

En ny lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug ligger endnu kun som udkast til trods for, at det efter planen skal træde i kraft den 15. marts i år.

Udkastet indeholder blandt andet reglerne for den såkaldte anmeldeordning, og den møder hård kritik.

Mogens Dall, formand for LandboSyd, er stærkt forundret over forslaget, som det ligger lige nu:

- Hvis det bliver vedtaget, vil nogle af de brug, der er berørt af grænseværdierne for udledningen af ammoniak, langsomt dø, fordi de ikke har mulighed for at udvikle sig. Dét vil koste vækst og arbejdspladser, siger Mogens Dall.

Vil kræve erstatning
Landboformanden mener, at politikerne burde overveje at lave en erstatningsordning for de bedrifter, der med et fingerknips bliver låst fast af reglerne.

- Hvis miljøet alligevel skal vinde, så kan samfundet lige så godt skynde sig at lukke bedrifterne ned via en erstatningsordning, så de ikke forurener mere.

Ifølge Mogens Dall er begrænsningerne i ammoniakudledningen i zonerne omkring Natura 2000-områderne så omfattende, at grænseværdien svarer til, hvad ét forbipasserende rådyr kan udlede på én hektar.

- Det er, så man tager sig til hovedet. Problemet er, at primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer allerede har nikket ja til forslaget. Så det er svært for mig som landboformand at ændre på det, fordi folk vil kunne sige, at linjerne allerede er udstukket fra toppen af dansk landbrug, siger Mogens Dall.

Ikke papiret værd
Mogens Dall er dog ikke den eneste kritiker af lovforslaget. Også formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, har erklæret, at anmelderordningen er »så tynd, at den ikke er det papir værd, den er skrevet på«.

Inden redaktionens afslutning af det desværre ikke muligt, at træffe direktør for Miljø og Energi, Niels Peter Nørring, som er Landbrug & Fødevarers forhandler på området, for en kommentar.

Læs også