Farvel til Korinths køer

Peder Top, som for et år siden købte kvægbesætningen på landbrugsskolen i Korinth og forpagtede skolens jord, har nu sat besætningen til salg.

Indehaveren af Landbrugets Jobservice, Peder Top, der siden 2006 har lejet bolig og kontorlokaler på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth, har sat besætningen på 65 RDM malkekøer med tilhørende opdræt, som han købte sidste år, til salg.

- Det startede for et par år siden, fortæller Peder Top. Skolen ville afhænde sit landbrug, men jeg og Kjeld Kristensen, der stod for skolens landbrug, syntes, det var synd – både for lokalområdet og for eleverne, hvoraf størstedelen kommer fra ikke-landbrug.

- Jeg har selv lidt hobbylandbrug fem km her fra, så jeg lavede en aftale med skolen om, at jeg skulle købe besætning og beholdninger og forpagte landbrugsbygninger og jord. Det drejede sig om ca. 65 røde malkekøer plus opdræt samt 17 ha jord.

Den svenske model
- Fordelen for skolen var, at eleverne stadig kunne få den praktiske undervisning her på stedet med dyrene, blandt andet lære at malke, fortsætter Peder Top. Tanken var også at etablere en mindre svineproduktion med både søer og slagtesvin.

- Jeg har 60 ha derhjemme, som skulle indgå i samarbejdet af hensyn til harmonireglerne. Griseholdet skulle være efter »den svenske model«, hvor alle dyr går løse hele tiden i alle afdelinger. Det ville være meget fremtidsvisionært, og vi ville være den eneste landbrugsskole i Danmark, som havde løsgående søer på den måde. Og mange elever har netop valgt Korinth til grundskole, fordi der er dyr.

Hetz
- Vi underskrev aftalen for et år siden, og den blev indsendt til godkendelse i Undervisningsministeriet. Fagforbundet 3F bad om aktindsigt, hvorefter de påbegyndte en hetz mod mig og landbrugsskolen, som blandt andet kom til udtryk gennem flere avisartikler.

- Mod mig, fordi jeg ud over at formidle jobs og medarbejdere til danske elever, medarbejdere og arbejdsgivere i landbruget også finder jobs til udenlandske praktikanter. Og mod Dalum Landbrugsskole, fordi de også har haft udenlandske elever.

- Selv om vi primært formidler jobs til danskere, har Landbrugets Jobservice gennem de sidste 10 år betjent et 4-cifret antal udenlandske praktikanter – uden en eneste klage eller sag om underbetaling eller andet, fastslår Peder Top.

Aftalen underkendt
- Jeg tror, at avisartiklerne gjorde, at Undervisningsministeriet ikke turde godkende aftalen. Jeg så det som et socialt projekt for elevernes og lokalområdets skyld, men det blev forpurret – med blandt andet tab af et antal lokale arbejdspladser til følge.

- Efter ministeriets afslag blev skolen og jeg enige om at droppe aftalen vedrørende skolens landbrug, som jeg har drevet det seneste år. De 17 ha går tilbage til skolen, og vi har desuden aftalt, at jeg afvikler besætningen, som det sidste år har haft en gennemsnitsydelse pr. ko på 9.400 kg EKM.

- Jeg havde planer om at bygge en ny stald til 100 køer, Men nu har jeg sat besætningen til salg, og i dag (10. januar, red.) har der været en kreaturhandler ude at se på besætningen.

Kontorlejemål opsagt
- Jeg synes, det er kedeligt – især for eleverne – at der ikke skal være landbrug her mere, siger Peder Top. Man kan undre sig over, hvorfor man ikke har ansat en kombineret driftsleder og landbrugslærer, som dels kunne optimere landbrugsdriften og dels kunne undervise nogle timer på skolen. Så økonomien bedre kunne hænge sammen.

Dalum Landbrugsskole har i øvrigt opsagt lejemålet af de kontorlokaler, som Peder Tops firma, Landbrugets Jobservice, har haft på skolen i Korinth siden 2006. Begrundelsen er, at skolen skal bruge de 90 m² til indretning af nye elevværelser.

- Vi skal nu finde et nyt sted at have kontor. Men på elevernes vegne er jeg ked af, at de mister den synergi, der er i, at når eleverne skal have en praktikplads, så behøver de bare at komme her op på kontoret – inde på selve skolens område. Det bliver mere besværligt, når vi flytter, påpeger Peder Top, der siger, at han så planen om at udvide landbrugsdriften som et socialt projekt til gavn for skolen, eleverne og lokalområdet.

Læs også