Fødevareminister afkrævet garanti om dioxin-foder i Danmark

SF’s Kristen Touborg er ikke sikker på, at problemerne med dioxin-holdigt foder i Danmark er så små, som myndighederne gør dem til.

I sidste uge var fødevareminister Henrik Høegh (V) kaldt i samråd af SF’s fødevareordfører, Kristen Touborg, i forbindelse med den tyske skandale med dioxinforurenet foder.

SF’eren mener nemlig, at de udmeldinger, som Plantedirektoratet er kommet med angående det parti af foder indeholdende dioxin, der blev fundet hos en ægvirksomhed i Herlufmagle, er for optimistiske. Plantedirektoratet har meldt ud, at problemet er indkapslet til lige netop denne virksomhed, og dioxin-foderet findes ikke andre steder i Danmark.

- Det forekommer mig ret optimistisk, set i lyset af, at virksomheden, der har leveret det dioxinindholdige foder, har udtalt (til Ingeniøren.red), at sådan har de da gjort i årevis, altså haft iblandet dioxiner fra biodiesel i foderet, sagde Kristen Touborg under samrådet.

Han krævede, at Henrik Høegh gav en garanti til forbrugerne i Danmark om, at der ikke findes dioxin i produkter i Danmark.

Ingen problemer
Henrik Høegh slog fast, at intet tyder på, at vi i Danmark har modtaget nogle dioxin-forurenet fødevarer. Fødevarestyrelsen, der modtager advarsler fra EU’s varslingssystem har nemlig kun fået en melding, og det var 8. januar, hvor det blev meddelt, at Triova i Herlufmagle havde fået et parti af det forurenede foder, der lå 3,5 gange over grænseværdien.

- Vi har i Danmark modtaget to partier af en forblandning, som er gået til tre besætninger af avlshøns, men vi har styr på både høns og rugeæg. De knæk-æg, som en af besætningerne har leveret til fødevareindustrien, er vurderet til ikke at udgøre nogen sundhedsrisiko, sagde Henrik Høegh.

Han fortalte, at de knæk-æg indeholdende dioxin, der er noget at komme ud i fødevareindustrien, ikke spises som konsum-æg, og det ikke er noget problem for forbrugerne at spise de produkter, hvor knæk-æggene er anvendt. Disse produkter er eksempelvis bagerprodukter.

- Jeg vil gerne sige, at jeg ser meget alvorligt på den her sag. Dioxin er en alvorlig miljøgift, og langtidspåvirkningen kan være kræftfremkaldende. Forbrugernes indtag af dioxin bør være så lavt som overhovedet muligt, sagde Henrik Høegh på det åbne samråd tidligere i sidste uge.

Læs også