Alarm på gylletanken

GYLLE-SIKKERHED: Med gyllealarmen Level Tech kan udslip, overløb og utætheder under pumpning undgås, og samtidig lagres oplysninger om tanken i en log.

I 2007 var elinstallatør Jørgen Seerup, Plus El, i gang med at lave installationer i en ny kostald ved Haderup mellem Viborg og Holstebro.

Bygherre og mælkeproducent Jørgen Lund Jensen henvendte sig til ham og spurgte, om det ikke var muligt at sætte en alarm på den nye gylletank, så han slap for at etablere en vold.

Den tyggede Jørgen Seerup lidt på, og samtidig gik hans kollega Jørgen Høj i en stald ved Ans og grublede over, om det var muligt at sikre en gylletank mod udslip. Jørgen Høj lavede en skitse over et system, der kunne måle gyllestanden i tanken.

Det duede ikke, for der kom for mange fejlalarmer. Eksempelvis hvis der lagde sig et snelag ovenpå flydelaget.

Derfor måtte de tilbage til tegnebrættet. Her blev systemet med trykmåling og dermed gyllealarmen Level Tech til. Den har været under udvikling siden og er i dag klar til at blive sat i produktion.

Måler trykket
Level Tech består af en tryk-føler i et ti centimeter langt metalrør med et kabel i. Det er placeret på bunden af tanken og kan måle meget præcist, hvor mange kubikmeter, der er i tanken, når tankens dimensioner er opgivet på forhånd.

Trykføleren er forbundet til en boks, der monteres på ydersiden af tanken. Herfra sendes der sms til mobiltelefonen, hvis der er noget galt. Hele systemet drives via solceller.

Alarmen aktiveres, hvis niveauet i tanken pludselig falder hurtigt. Det kunne være, hvis tanken springer læk. Den reagerer også, hvis gyllestanden når det maksimale niveau, så der er risiko for overløb.

Der kommer også en alarm, hvis der opstår uregelmæssigheder under tømning, eller hvis der ikke kommer gylle over i tanken, når der pumpes. Det kan tyde på, at der er en utæthed i kanalerne eller en slidt pumpe.

Pumpen stopper automatisk, hvis der kommer en alarm. Desuden har Level Tech den sikkerhed, at pumpen først kan starte med at pumpe gylle fra fortanken, når det er kontrolleret, at der er plads i lagertanken.

Hvis der efter cirka et minut ikke er sket bevægelser i tanken, så stopper pumpen.

Sparer tid og giver overblik
Men Plus Level er ikke kun en sikring imod gylleudslip. De data, som systemet registrerer, bliver gemt på en log på internettet, som man altid kan gå ind og kontrollere.

Her er der oplysninger om, hvor meget der er i de enkelte tanke samt oplysninger om hvem, hvornår og hvor meget, når der er blevet hentet gylle fra tanken.

- Det er en fordel, hvis man har gylleaftaler, for så kan man altid kontrollere, om der er blevet hentet den aftalte mængde, siger Jørgen Seerup.

Det er heller ikke længere nødvendigt at skulle ud til tanken for at kontrollere, hvor meget der er i. Det kan være en langsommelig affære, hvis der er overdækning på tanken. Nu er det muligt at sende en sms til tanken, der svarer tilbage med oplysningen om, hvor meget, der er der i.

Alle oplysninger kan hentes via loggen.

- Du får en komplet lagerstyring, som du kan bruge som dokumentation til dit gødningsregnskab. Alarmen er én ting. En anden ting er, at du sparer tid og får overblik, tilføjer produktchef for Level Tech Martin Vestergaard.

Løser miljø-faren
De første alarmer er solgt til levering til foråret. Level Tech produceres i dag i virksomheden Plus Tech, der er et søsterselskab til installationsforretningen Plus El, der har hovedsæde i Holstebro.

- Mange landmænd har haft en eller anden form for udslip. Det er kostbart, og naturen tager skade, siger Jørgen Seerup, der i dag er medejer af Plus Tech.

Han og direktør i Plus El, Søren Kusk, var i 2008 i Folketingets miljøudvalg for at fortælle om gyllealarmen Level Tech.

Senest har virksomheden rettet henvendelse til forsikringsselskaberne for at give landmanden mulighed for at få reduceret præmien på deres miljøansvarsforsikring, hvis de har en gyllealarm.

- Det er de positive overfor, og vi får svar i det nye år, har de lovet, fortæller Jørgen Seerup.

Da mælkeproducenterne far og søn Andreas og Jørgen Lund Jensen i 2007 byggede en ny stald til 300 køer og fire malkerobotter, byggede de også en ny 5500 kubikmeter stor gylletank med teltdug.

Den er placeret bag et læhegn og øverst på en skråning 300 meter fra Karup Å. 

- Om sommeren kan vi ikke se tanken på grund af bladene, og om vinteren er den svær at komme til, fordi den er overdækket, siger Jørgen Lund Jensen.

Han henvendte sig derfor til den lokale installationsforretning, der også lavede el-arbejdet i stalden, og spurgte, om de ikke kunne lave en alarm, der kunne give melding om indholdet i tanken og fejl på pumpeledningen.

Som sagt, så gjort, og siden har Jørgen Lund Jensen været testvært for gyllealarmen Level Tech, der nu er klar til produktion.

Sikkert og nemt
- Jeg er altid sikker på, at der ikke er fejl i systemet, siger mælkeproducenten, der også har gavn af den log-funktion, der følger med systemet.

Her tjekker han gyllestanden i tanken fra sin computer og sparer dermed en halv time ved ikke at skulle ud og kontrollere det.

- Det er en stor hjælp. Især her om vinteren, understreger han.

Han er også glad for, at Karup Å er godt beskyttet.

- Vi ville godt nok være kede af at skulle tilkalde Falck på grund af en lækage. Også overfor lystfiskerne, der har stor glæde af det gode fiskevand i åen, siger landmanden, der trods gyllealarmen ikke kunne undgå også at etablere en vold omkring tanken.

- Her går vi med livrem og seler, smiler han.

Læs også