Et helt liv i løsdrift - pris 1,75 mia. kr.

Arbejdsgruppe under Justitsministeriet anbefaler, at søerne slippes løse i hele deres liv. Prisen bliver 1,75 milliarder kroner, vurderer man hos Landbrug & Fødevarer.

Arbejdsgruppen for hold af svin under Justitsministeriet har netop offentliggjort en ny rapport om dyrevelfærden i de danske svinestalde.

Senest pr. 1. januar 2013 skal de drægtige søer i hele EU gå i løsdrift. Men arbejdsgruppens nye rapport peger imidlertid på, at soen bør gå løs hele sit liv.

Den enstemmige anbefaling fra den bredt sammensatte arbejdsgruppe lyder på, at en ny lov bør træde i kraft fra 1. januar 2021 med et forbud mod opboksede søer i løbeafdelingen. Lovkravet skal i første omgang gælde for nybyggeri og ombygninger, derudover skal der være en overgangsordning for eksisterende byggeri.

I rapporten til justitsministeren anbefales det ligeledes, at søer i farestalden slippes løs - dog skal overgangen ske gradvist med de nødvendige incitamenter.

Regning på 1,75 mia. kr.
Arbejdsgruppen nævner blandt andet mulighed for investeringsstøtte til de producenter, som vil være pionerer med løsdrift i farestalden, nemmere procedurer for behandling af miljøgodkendelser samt et samarbejde med detailleddet for at skabe en forbrugerdrevet udvikling, der kan sikre svineproducenter en bedre pris for kød fra grise med høj velfærd.

- Som det fremgår af rapporten, kommer det til at koste os mellem 600 kroner og 1.600 kroner pr. årsso om året at omlægge til løsdrift i farestalden. Det vil betyde en ekstraregning på mellem 660 millioner kroner og 1,75 milliarder kroner, siger Lindhart Nielsen.

- Vi er tilfredse med, at der anbefales en periode til indsamling af solid viden om, hvordan vi allerbedst får skabt de rette rammer for både soen og hendes pattegrise, for det er altså store investeringer, der skal gøres. På den måde kan vi også sikre, at løsdrift ikke fører til en højere dødelighed blandt de nyfødte grise, påpeger han.

Han understreger desuden, at branchen ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde med universiteter og dyreværnsorganisationer om udvikling af nye farestier til løse søer og deres pattegrise.

Læs også