Samme rådgivningspriser for tredje år i træk

TILPASNING: Rådgivning må ikke blive dyrere i en tid med en negativ udvikling i landbruget. Derfor har Jysk Landbrugsrådgivning besluttet, at priserne for tredje år i træk holdes uændrede og på udvalgte områder endda sættes ned.

På den produktionsmæssigt betydningsfulde planteavlsrådgivning i marken sættes priserne For eksempel ned med helt op til 40 procent.

- Siden Jysk Landbrugsrådgivning blev dannet ved en fusion i 2008 har vi løbende effektiviseret. Og i kraft af tilpasninger, rationaliseringer og besparelser opnået gennem synergi ved samling af rådgivningen i to huse kan vi nu gå ud med priser, der sidst blev reguleret ved indgangen til 2009. Det er altså de samme priser, der nu gælder for tredje år i 2011, siger direktør Torben Jensen.

Nedsat markrådgivning
- Det er brandærgerligt, hvis landmændene vælger markbesøgene i vækstsæsonen fra, for her har konsulenterne en virkelig oplagt mulighed for at kunne bidrage til at skabe et bedre økonomisk resultat.  I en ny prisstruktur har vi derfor gjort markrådgivningen op til 40 procent billigere i en pakkeordning, hvor priserne er nedsat fra 795 kr. til 500 kr. i timen. Tilsvarende arbejder vi på at lave en pakkeordning med nedsatte priser på kvægbrugsrådgivning og på andre udvalgte ydelser på planteavl.

Vil være billigst
Jysk Landbrugsrådgivning har siden starten hvert år haft et positivt regnskabsresultat, og det forventes også i 2010 – ligeledes budgetteres der med overskud i 2011 trods de fortsat uændrede priser.

- Jysk Landbrugsrådgivnings prispolitik er fastlagt, så vi kan være blandt de absolut billigste rådgivningsselskaber i landet, og blandt de store rådgivningsselskaber er vi helt enkelt det billigste, slår Torben Jensen fast.

Læs også