Sakskøbing fik ministerbesøg

Skatteminister Troels Lund Poulsen var på rundvisning på den gamle sukkerfabrik i Sakskøbing, hvor der blev talt om de nye energiafgifter og de skærpede ammoniakkrav til landbruget.

Sukkerfabrikkerne bliver med de nye energiafgifter pålagt en ekstraskat på ca. 40 millioner kroner.

Den regning kan man kun sende videre til landmændene, der i forvejen er presset af den finansielle krise, mener man hos Dansk Landbrug Sydhavsøerne, der for nylig havde inviteret skatteminister Troels Lund Poulsen på rundvisning på den gamle sukkerfabrik i Sakskøbing.

Foreningen pegede ved den lejlighed på, at andre energitunge produktionsvirksomheder er blevet fritaget for de nye energiafgifter, og det blev fremlagt, at sukkerfabrikkerne kan få samme fritagelse. Dette forslag kom fra John Nielsen fra DLS, da der efter rundvisningen blev afholdt et afslappet møde på restaurant Sukkertoppen i Sakskøbing.

Tidligere Miljøminister
Da skatteministeren tidligere har været miljøminister, var det også oplagt for John Nielsen at bringe den nye husdyrlov på banen, som betyder, at der igen stilles skærpede krav til ammoniak fra husdyrbrugene.

John Nielsen forklarer, at de administrative lettelser i den nye husdyrlov kan landbruget kun tilslutte sig.

- Men landbruget kan dog ikke acceptere de skærpede ammoniakkrav. I forvejen oplever landbruget, at mange kommuner udarbejder deres eget administrationsgrundlag på miljøgodkendelses­området. De nye tiltag kan kun være med til at gøre det endnu mere uoverskueligt at finde ud af, hvordan kommunerne sagsbehandler på husdyrområdet, vurderer John Nielsen, DLS.

Til sidst understregede John Nielsen, at der fra regeringens side må arbejdes mere for at ensrette kommunernes sagsbehandling.

Læs også