Dansk selskab vil investere i Brasilien

Billig jord, god jordbonitet, optimal nedbør og en infrastruktur i hastig udvikling gør staten Tocantins særligt interessant at investere i, mener dansk landmand.

AgroBrazil A/S har fremskredne planer om at etablere sig på en ejendom på cirka 1.500 hektar i det centrale Brasilien. Det er planen, at maskiner og mandskab skal stå klar til vækstsæsonen, der begynder oktober 2011.

For at opnå fordelene ved stordrift – en optimal udnyttelse af både maskiner, bygninger og ansatte – og dermed også en bedre rentabilitet, skal bedriften på lidt længere sigt udvides til 5.000 – 10.000 hektar.

Det fortæller Peter Fruervang, som er projektmedarbejder i selskabet, der består af en gruppe investorer med tilknytning til landbruget. Han har siden 2008 været i Brasilien i fem perioder, og har senest været i praktik hos et brasiliansk konsulentfirma, hvilket har givet ham stor viden om både ejendomshandel og planteproduktion i Brasilien.

Efter en forventet aktieudvidelse i begyndelsen af 2011 skal han i gang med købsprocessen. AgroBrazil A/S, der er baseret i Store Heddinge, har valgt, at landbruget skal have fastboende dansk driftsledelse, og Peter Fruervang, som taler portugisisk, skal ansættes som driftsleder ved køb af første ejendom i Tocantins.

To afgrøder om året
- Jeg skal udstationeres i en årrække, siger Peter Fruervang, som er faglært landmand fra Dalum Landbrugsskole.

I staten Tocantins er der ifølge selskabets hjemmeside, www.agrobrazil.dk, god jordbonitet, fantastiske klimatiske forhold med et godt og varmt klima og store nedbørsmængder. Tilsammen giver det optimale muligheder for at dyrke to afgrøder om året.

- Der skal drives planteavlsproduktion med traditionelle afgrøder såsom soja, majs og bomuld. Nyopdyrkede marker tilsås med soja og majs, og på ældre og bedre arealer dyrkes bomuld. Jorden skal helst have været opdyrket i mindst fire år, så den indeholder godt med næringsstoffer og har det rette reaktionstal, for at bomulden trives, fortæller Peter Fruervang.

Ikke regnskov
Brasilien har mere end halvdelen af verdenens uopdyrkede jordarealer, og det er stadig muligt at købe jord til lave priser i gode områder.

- AgroBrazil A/S har valgt at drive landbrug i staten Tocantins, der ligger midt i Brasilien. Her er der også store uopdyrkede områder, hvilket medvirker til, at landbrug endnu kan købes til fornuftige priser, fortæller Peter Fruervang.

- Den naturlige vegetation på området i Tocantins, der skal opdyrkes, kaldes cerrado, og må ikke forveksles med regnskov, understreger han.

Cerrado er en blanding af lave buske og træer, der dækker hele den uopdyrkede højslette, som ligger midt i Brasilien, og som kan overleve den tørre periode. Den brasilianske regering tillader kun, at man opdyrker 65 procent af arealerne på en ejendom, resten skal forblive uberørt natur.

Spændende udfordring
Ifølge Peter Fruervang har mange amerikanere, men også nogle hollændere og kinesere etableret landbrug i området.

- Det, der gør Tocantins særligt interessant at investere i, er, at staten har en god infrastruktur og er i hastig udvikling. Der er påbegyndt en jernbane, der fører ud til Atlanterhavet 1500 kilometer væk, pointerer han.

Det landbrugsmæssige er han meget tryg ved, og hvis han skal pege på udfordringer, bliver det bureaukratiet og de kulturelle forskelle.

- Der er forskelle mellem dansk og brasiliansk mentalitet, siger Peter Fruervang, som vurderer, at mange brasilianere gerne vil lære nyt, men at det også bliver en spændende udfordring at motivere de brasilianske medarbejdere.

Bedste udenlandske gruppe
Men umiddelbart peger han på, at det bureaukratiske system kan virke omstændeligt og uoverskueligt.

- Men vi har dels dækket os ind med advokater, og dels samarbejder vi også med en amerikaner, som er i gang med sit eget landbrugsprojekt i Brasilien. Han har lært meget af de fejl, han selv lavede, da han gik i gang, og ham vil vi benytte ved ejendomskøbet og i opstartsfasen, forklarer Peter Fruervang.

- Jeg mener, at vi er rustet til opgaven. Amerikaneren, som jeg har boet hos i fire måneder, har også rost os for at være det udenlandske selskab, som har brugt mest tid og penge på research, tilføjer han.

Læs også