Omdiskuteret juletræsselskab skovler penge ind

Green Team Group A/S, der producerer juletræsplanter, juletræer og dekorationer, har igen lavet et godt regnskabsresultat i 2009/10.

Det går fortsat godt for Green Team Group A/S, der har hovedkontor i Sdr. Omme, og denne jul leverer cirka 1,4 millioner juletræer og 1.600 tons pyntegrønt til forædling til europæiske forbrugere.

Den plan, der blev lagt for 5 år siden, er lykkedes, fortæller koncernens direktør Peder Østbjerg, og koncernen leverer endnu engang et overskud i regnskabsåret 2009/10. Denne gang er overskuddet på 36,4 mio. kr. før skat mod 24,5 mio. kr. før skat sidste år.

- I 2005 blev der lagt en ny målsætning og strategiplan med ny organisationsstruktur indeholdende unge partnere. Det ser vi nu resultatet af, udtaler adm. direktør, Peder Østbjerg, i en pressemeddelelse.

Green Team Group har i det forløbende år været udsat for massiv kritik fra andre eksisterende juletræsdyrkere, der mener, at Green Team Groups forretningsmodel med dyrkning af juletræer i partnerprojekter er meget tvivlsom, og kun tilgodeser Green Team Group, fordi landmanden der indgår i partnerskabet betaler selskabet for etablering, entreprenøropgaver, sprøjtemidler og lignende. Derudover har kritikken gået på, at Green Team Group var alt for optimistiske med hensyn til udbytte og pris i fremtiden.

Peder Øsbjerg har hele tiden afvist kritikken på det pureste. I sommers fastslog han blandt andet over for Effektivt Landbrug, at der i forbindelse med partnerprojekterne var tale om helt ligeværdige forhold landmand og Green Team Group imellem.  Høje udbytter på 85-93 procent kan nås, fordi man er i stand til at sælge træer i Europa, som traditionelle juletræsdyrkere kasserer, og den optimistiske høje pris kan man få, fordi der er store strukturelle ændringer af afsætning på vej i Europa - især i Østeuropa.

Store strukturelle ændringer
I forbindelse med offentliggørelsen af årets regnskab holder Peder Østbjerg da også fast i, at der er store strukturændringer på vej i juletræsbranchen.

Juletræskoncernen forudser, at det europæiske juletræsmarked bliver større i de kommende år, og at salget i langt højere grad kommer til at ske gennem de store detailkæder. I alt mener man således, at der i 2020 vil blive solgt 85 millioner juletræer i Europa mod 67 mio. juletræer i 2008. Heraf vil 75 procent blive solgt i detailhandlen. Dette er en udvikling flere af de traditionelle juletræsdyrkere ofte har været kritiske over for, men det er en situation, som ifølge Peder Østbjerg, får stor betydning for juletræsproduktionen og salget i de kommende år.

I producentleddet forventer Green Team Group A/S, at de nuværende 3.000 danske juletræsproducenter vil være reduceret til mellem 300 og 500 producenter i 2020, men at produktionen fortsat til den tid ligger på omkring 10-12 millioner træer årligt.

- Det er en udvikling, som ikke er ny i landbruget, siger Peder Østbjerg, der også mener, at udviklingen vil sikre producenten en større andel af fortjenesten ved handlen med juletræer.

- Det har i nogle år været sådan, at mellemhandlere har haft større fortjeneste end producenterne, som binder kapital og løber en risiko. Det er en uholdbar ubalance, mener Peder Østbjerg.

Opkøber plantager
For at kunne være leveringsdygtige i de næste 10 år er Green Team Group A/S i øvrigt i gang med at opkøbe nye plantager til de kommende år for at dække efterspørgslen på juletræer og pyntegrønt. En produktion, som markedsføres direkte til detailleddet.

Målet bliver desuden i de kommende år at øge produktionen inden for pottede træer og dekorationer, hvor man allerede har en væsentlig produktion omkring gravudsmykninger, allehelgen, jul, valentinsdag, påske og mors dag.

Læs også