Miljøinvesteringer for millioner

MILJØ: Miljøinvesteringer for 8,5 mio. kr. gennemført hos 12 landmænd i Sønderjylland.

Sønderjysk Landboforening har den 1. december 2010 indsendt anmodninger om udbetaling af tilskud for i alt 2,9 mio. kr. til disse investeringer i miljøteknologi.

12 driftige sønderjyske landmænd har foretaget investeringer under Den Grønne Investeringspulje for i alt 8,5 mio. kr. Der er bl.a. investeret i malkerobotter, skraberobotter, vaskerobotter, gyllekølingsanlæg og foderanlæg.

Investeringerne i ny teknologi er gennemført til gavn for miljøet for at opnå enten energibesparelse, ammoniak reduktion eller forbedring af arbejdsmiljøet.

- Sønderjysk Landboforening har netop indsendt udbetalingsanmodningerne til FødevareErhverv for disse investeringer, hvor der opnås i alt 2,9 mio. kr. i tilskud, oplyser projektrådgiver Solveig Kappel.

Læs også