Sjællandske Jersey-køer på Agromek-dyrskue

- Jeg synes, man får meget ud af at udstille dyr ved dyrskuer rent fagligt, ikke mindst ved at kigge på andres dyr. Det er også lærerigt at stå og følge dommernes bedømmelse, siger sydsjællandsk Jersey-mand.

I år er det femte gang, at Lars Stenbek, Skovgård i Lov ved Næstved, skal have køer med på dyrskuet i forbindelse med Agromek.

Fire køer bliver det til fra den sydsjællandske Jersey-besætning. Lars Stenbek hører til blandt de virkeligt aktive med hensyn til at bakke op omkring dyrskuer, for han har også haft dyr med på såvel Landsskuet som Roskilde Dyrskue adskillige gange.

Han lægger dog ikke skjul på, at det er sønnen, Rasmus Stenbek på 19 år, der er drivkraften bag deltagelsen på Agromek-dyrskuet. Den opgave klarer Rasmus Stenbek i sin fritid. Han er elev på en anden stor malkekvægbedrift på egnen.

- Det er spændende at være med på et dyrskue som Agromek og se og sammenligne sine egne dyr med dyr fra andre besætninger overalt i landet. Her sætter jeg også stor pris på at møde andre med samme interesse. Og så hører jeg til dem, der godt kan lide selve konkurrenceelementet, siger den unge landbrugselev.

Lærerigt at lytte til dommerne
Lars Stenbek supplerer.

- Jeg synes, man får meget ud af at udstille dyr ved dyrskuer rent fagligt - ikke mindst ved at kigge på andres dyr. Det er også lærerigt at stå og følge dommernes bedømmelse og diskutere resultaterne med kollegerne.

- Når jeg prioriterer at sende dyr på dyrskue som nu ved Agromek, er det også fordi, det er en god mulighed for at få prøvet af, hvor man ligger i forhold til andre besætninger, forklarer den 47-årige sydsjællandske Jersey-mand, og tilføjer.

- Et eller andet sted føler jeg også en forpligtelse til at bakke op omkring dyrskuerne, hvor det faglige selvfølgelig er et vigtigt element. Men jeg ser også dyrskuerne som et kontaktled til befolkningen uden for landbruget, altså en anderledes måde at lave samfundskontakt på.

Det sociale betyder noget
Lars Stenbek lægger stor vægt på det sociale ved at deltage ved dyrskuer.

- Indenfor Dansk Jersey er stemningen sådan, at vi konkurrerer på livet løs, når dyrene er i ringen. Uden for ringen er vi gode kolleger, der hjælper hinanden, når lejlighed bydes, fortæller han.

Som den første af de fire køer fra Skovgård, der udstilles på dyrskuet i forbindelse med Agromek, kan nævnes nummer 3064, en tredjekalvs ko efter DJ Impuls. Så er det nummer 3131, der også er en DJ Impuls-datter med to kælvninger bag sig. Dernæst følger en førstekalvs ko, nummer 3290 efter DJ Beste. Endelig er det en DJ Lirsk-datter, en førstekalvs ko med nummeret 3313.

Fjerde generation på gården
Lars Stenbek er fjerde generation på Skovgård, hvor der tilbage i tiden var røde malkekøer. Hans far, Børge Stenbek, måtte i sin tid starte op på en anden ejendom, hvor der var seks Jersey-køer. Dem tog han med sig, da han overtog Skovgård. Her syntes han, at båsene passede bedre til Jersey-køer, hvorfor han gik helt over til den lille, gule malkerace.

I 1987 indledtes et glidende generationsskifte, hvor Lars Stenbek blev 50 procents medejer. 11 år senere, i 1998, overtog han resten af bedriften. Året før var der blevet bygget en ny dybstrøelsesstald med plads til 100 køer.

Siden er besætningen blevet udvidet til de nuværende cirka 180 årskøer plus hundyropdræt. At valget for 13 år siden faldt på en dybstrøelsesstald skyldtes, at den var billig at bygge, og - ikke mindst - at halmen på det tidspunkt praktisk talt var gratis. Malkningen foregår i en 2x15 SAC malkestald af »Swing Over«-type.

Plan om ny stald
Nu er planen, at der skal bygges en ny sengebåsestald med 290 sengebåse og malkerobotter, så snart der kan skaffes finansiering til det. Miljøgodkendelsen er på plads. I første omgang er det så meningen, at ungdyrene skal opstaldes i den nuværende dybstrøelsesstald.

Med cirka 8.900 kg EKM ligger ydelsen et godt stykker over gennemsnittet for Dansk Jersey.

Rasmus Stenbek drømmer om at komme med i bedriften på et tidspunkt, men der er endnu ingen konkrete planer. Interessen for malkekøer har han efter eget udsagn fået ind med modermælken. Kun 15 år gammel købte han en Jersey-kvie på et år, en DJ Impuls-datter med høje indekser. Den har blandt andet fået en tyrekalv efter DJ Rig, som er solgt til VikingGenetics.

Læs også