Grobund for lidt bedre økonomi

DRIFTSANALYSE: Efter to vanskelige år tegner Patriotisk Selskabs driftsanalyser, som præsenteres på næste uges økonomikonference, lidt lysere.

Planteavlerne kan se frem til en bedre økonomi i de næste par år, mens husdyrproducenterne fortsat må forvente fortsat mere trange kår. Det fremgår af driftsanalyserne for indeværende år, og prognoserne for de kommende to år, som Patriotisk Selskab netop har offentliggjort – og som ses i udpluk i oversigten.

Som det vil fremgå, når tallene bliver gennemgået i detaljer på Patriotisk Selskabs økonomikonference onsdag den 8. december, så tjener landmændene ikke penge på driften for tiden, og der er derfor ikke meget at betale renter med.

- Før renter og EU-tilskud ser det skidt ud for de fleste driftsgrene, og helt sikkert er det, at 2009/2010 bliver et dårligt år, fastslår udviklingsdirektør Peter Borreby forud konferencen i Odense Congress Center.

450 kroner pr. ha
Derfor er temaet for dagen »Bæredygtighed – bedre indtjening og forrentning«, og Peter Borreby forventer igen en stor tilslutning til arrangementet, som plejer at samle mindst 250 deltagere.

- Ikke mindst fordi vi må konstatere store udsving i resultaterne i bedrifterne, er der forbedringer at hente hos de fleste, ikke mindst gennem risikostyring.

Peter Borreby glæder sig over, at prognoserne peger opad for de fleste driftsgrene efter et par meget vanskelige år. Planteavlerne kan således se frem til et nettoudbytte pr. ha på 450 kroner i 2011, hvor det i år var et minus på 395 kroner.

Den animalske produktion bekymrer ham mere. Afregningspriserne ventes ikke at følge stigningerne i foderpriserne som følge af forventede højere afgrødepriser.

- Hvis ikke den animalske produktion skal bukke under for foderpriserne, skal der findes en ny balance i bytteforholdet, påpeger udviklingsdirektøren.

Skånsk inspiration
Som noget nyt vil der på »Økonomikonference 2010« også blive præsenteret tal fra driftsgrene som skovbrug, jagt og udlejning af huse, der bidrager til driften hos mange af Patriotisk Selskabs medlemmer.

Efter gennemgangen af driftsanalyserne vil der være indlæg om fremtidens finansiering med de nye muligheder for nyinvesteringer op til 10 millioner kroner, som åbner sig med den nye vækstfond.

Over middag vil driftslederen på en af Skånes største jordbrugsvirksomheder fortælle, hvordan det derovre har været muligt at vækste hvert år uden at indkøbe dyr ekstrajord.

Endelig kommer afdelingschef Anders Mikkelsen fra Fødevareministeriet og taler om den fælles EU-landbrugspolitik og støtten efter 2012.

Der er mulighed for tilmelding til økonomikonferencen frem til og med på fredag den 3. december til reception@patriotisk.dk eller telefon 63 15 54 00.

 

Læs også