Juletræer klar til pynten

HØJSÆSON: Skoventreprenørerne har ekstraordinær travlhed med årets juletræer. Nibela Service i Brudager har 15 mand i fuld gang med fældningen.

Omkring 70.000 juletræer vil passere gennem hænderne på mandskabet, som skoventreprenør Bent Langeland, Nibela Service i Brudager, har i arbejde i fynske granplantager i denne sæson.

- Nibela Service beskæftiger året igennem normalt tre medarbejdere, samt yderligere mandskab i højsæsonerne, herunder juletræssæsonen, hvor vi er stærkt repræsenteret med arbejdet i den sydlige del af Fyn, siger Bent Langeland under arbejdet i skovdistriktet på Mullerup Gods.

- Efterhånden er det blevet til mange års erfaring inden for oparbejdning af juletræer, og derfor har vi opbygget en solid kundekreds, og står rimeligt stærkt på markedet. Vi kan udføre alle opgaverne lige fra skovningen af træerne til de står på læsset på lastbilen, og er klar til at blive leveret til kunden.

Nibela Service tilbyder både skovning af juletræer maskinelt og manuelt, netning af træerne, pakning på CT-pallemaskine samt udkørsel og læsning af træerne. I nogle tilfælde vælger kunden selv at transportere til samlingsstedet, hvor der er fuld kontrol over pallerne inden levering.

Spredte arbejdssteder samtidigt
Ikke mindre end 15 mand er i gang lige nu hos Nibela Service. Bent Langeland er logistikeren, som hele tiden skal sikre den optimale rytme for at holde aftalerne for leveringerne.

Mens der er gang i palleteringen på Mullerup af de nettede juletræer er andre samtidig ved at fælde på Vestfyn, og andre i færd med at nette træer i en plantage ved Klintholm.

Kunderne hos Nibela Service er fordelt over en meget bred vifte, som Bent Langeland udtrykker sig. Det er større skovdistrikter og private med mindre og større arealer samt grossister. Efter afgivet tilbud udføres en tredjedel af arbejdet i entreprise for Skovdyrkerforeningen Fyn.

Sikrer nålefastheden til jul
Juletræssæsonen varer for Nibela Service fra omkring den 1. november og til månedens udgang. Med mindre der dukker flere ordrer op, vil den sidste palletering blive foretaget omkring 1. december.

Til arbejdet er der fra en til tre mand i gang med fældning af træerne. De foretager fældningen et par dage, inden netmaskinen indfinder sig.

- De fældede juletræer skal altid ligge et par dage efter fældning. Der må ikke pakkes for tidligt, så træerne skal »afgasses« for at sikre nålefastheden frem til julepynten hænger på træerne i de varme stuer, forklarer Bent Langeland.

Der er to hold med hver fire mand i gang med netmaskinerne, og så er der to hold med hver to mand til palletering af de nettede træer.

- Vi anvender overvejende dansk mandskab. Ved netmaskinerne har vi en dansk arbejdsleder og udenlandske hjælpere. Ellers har vi ikke mandskab til at slæbe de fældede træer frem, og det ved fagforeningen godt, selv om de siger noget andet, bemærker Bent Langeland.

Kvalitetssikring ved palletering
Palleteringen foregår udelukkende med danskere. Der kræves fuld kompetence til at sikre pakning af samme kvalitet i pallen og med det nøjagtige antal.  

I en beplantning med fældede, nettede træer kan der for eksempel ligge op til seks forskellige kvaliteter. De er hver mærket med deres farvede mærkat efter indkøbernes mærkning tidligere på sæsonen, og der skal med hundrede procents sikkerhed være samme mærkat i pallen, når den afhentes.

- Det er mit ansvar, at kunderne ved med sikkerhed, hvad der afhentes. Et opbygget, stærkt kundenetværk gennem vores mange år i branchen bekræfter, at det er optimalt at arbejde ud fra princippet, at vi ikke er tilfredse, før kunden er det.

Med hensyn til salg af træerne er det kunderne, som selv disponerer og normalt sørger for afhentning efter klargøringen fra Nibela Service.

- Med den nuværende gunstige afregning havde jeg gerne selv haft træerne til salg, men det har bestemt ikke været tilfældet i flere af de forgangne år. Markedet har været ret ustabilt, og det påvirker naturligvis priserne og den forretningsmæssige værdi af kulturen, påpeger skoventreprenøren.

Han vurderer, at hvad der bliver plantet i disse år, vil kræve intens markedsføring, når de første bliver til salg efter fem-seks år efter en stor indsats ved pasningen. Den store fældning foretages fra syv til ni år efter plantning.

Forudgående pasning af juletræer
Nibela Service kan stå for fuld pasning af juletræskulturen, lige fra træerne plantes, til de skal fældes og leveres til kunden.

- Efter som vi har mange års erfaring med pasning af juletræer, kan vi tilbyde en arbejdsindsats, så der opnås fuldt udbytte af kulturen, fremhæver Bent Langeland.

Indsatsen omfatter bundklipning med Juteks portaltraktor, afskærmet sprøjtning både med portaltraktor og manuelt, udlægning af placeret gødskning samt eventuel formklipning af træerne. Maskinel opsætning og vedligeholdelse af skovhegn, men også nedtagning til muligt genbrug udføres også, hvilket kan betyde store økonomiske besparelser for skovejerne.

- Fra i år er udstyret udvidet med GPS-styret plantning, som betyder, at den optimale præcision opnås ved plantningen, og med bedre udnyttelse af arealerne - cirka 10 procent flere træer. Endvidere giver det en lettere vedligeholdelse, og derfor mulighed for en økonomisk gevinst på længere sigt, forventer Bent Langeland.

Læs også