Kemifirma samlede landmænd

FREMTID: Fynske og sønderjyske landmænd ville gerne høre om fremtiden, da BASF holdt møde i Vissenbjerg.

De faglige emner gjaldt noget så vigtigt som »Landbrug i fremtiden«, da kemifirmaet BASF A/S hos Centrovice i Vissenbjerg afholdt et af tre møder i landet.

Der var god substans for næsten hundrede landmænd fra Fyn og Sønderjylland, som også fik god lejlighed til at debattere med indlederne, da BASF havde medtaget journalist og afdelingschef i Landbrug & Fødevarer, Anders Søgaard, som mødeleder.

- Når BASF interesserer sig for fremtiden er det ikke nyt. Det har firmaet gjort i 140 år, oprindeligt som gødningsfirma, men i dag mere mangfoldigt, og især indenfor planteværnsmidler, der med en stigende resistensopbygning kræver vedvarende udvikling, fastslog konsulent Klaus Nielsen.

Konkurrenceevne en trussel
Formanden for Dansk Planteproduktion, Torben Hansen, udtrykte ingen tvivl om, at landbruget har en fremtid, men med store udfordringer om især konkurrenceevne samt miljøreguleringer og klimadagsorden.

- Som absolut førende på verdensplan i lønomkostninger pr. time i fødevareindustrien er det vores store trussel, og det vil kræve samfundsreformer, som vi ikke har set i årtier, mente Torben Hansen.

Han fandt det ikke tilstrækkeligt for landbruget at leve med generelle reguleringer. De skal være målrettede og bygge på et fagligt grundlag, som politikerne skal tage stilling til. Politik må ikke være baseret på valg fra en vilkårlig ønskeliste.

En tilhører ønskede forklaring på, hvorfor landbrugstoppen ikke går hårdere til politikerne, for eksempel omkring Grøn Vækst.

- Vi kan ikke honorere urealistiske krav fra politikerne, og det gør vi vedvarende opmærksom på. Over 25 år har vi reduceret kvælstofforbruget, og så tror de, vi kan gøre det samme igen på fem år. Hvad bilder de sig ind, lød bemærkningen fra Torben Hansen.

- Vær opmærksom på, at Landbrug & Fødevarer ikke er en del af Grøn Vækst, men er regeringens baseret på et EU-direktiv om vandplaner, men vi er dem, som skal gøre opmærksom på konsekvenserne, og de oplysninger skaffer og fremfører vi, pointerede planteproduktionsformanden.

Fra praktiker, markedschef og professor
Videre indlæg var fra markpraksis og om forskning samt afgrødevidenskab, vel at mærke fordelt på flere personer.

Dagens landmandsindlæg var danmarksmesteren i vinterrapsdyrkning, Martin S. Kristensen fra Sortkildegaard, Kirke Såby. Han gav tips om den fulde gardering på planteværnssiden, som førte til det bedste udbytte blandt deltagerne.

Som markedschef fortalte Stefan Ellinger, hvordan ny formuleringsteknik vil gavne effektiviteten for et nyt svampemiddel, Osiris, som forventes registreret inden næste sæson.

Fra England kunne Graham Hartwell berette om, hvordan planteproduktion og biodiversitet går udmærket hånd i hånd. Han kunne fra adskillige års iagttagelser dokumentere, at det absolut ikke behøver at gå ud over fuglebestanden og dens yngleaktiviteter, selv om der anvendes planteværnsmidler i landbruget.

Afsluttende kunne professor Jens Streibig, KU-Life (Landbohøjskolen) fastslå, at der vil være fødevarer i tilstrækkelig mængde til en verdensbefolkning på ni milliarder mennesker.

- Treenigheden planteforædling, gødskning og plantebeskyttelse skal kombineres på den eksisterende jord, hvor vi set på verdensplan har den bedste i Europa, men tilstrækkelige fødevarer kan ikke nås med et behandlingsindeks på 1,7, lød udmeldingen fra professoren i afgrødevidenskab.

Læs også