Nok er nok: Melder sig ud af landboforeningen

Ti nordjyske landmænd er så utilfredse med deres organisation Landbrug & Fødevarer, at de nu tager konsekvensen og melder sig ud af deres lokale landboforening.

Ti landmænd. Alle ti har problemer med minivådområder, å-projekter, vandindvindingsområder, opland til Natura 2000-områder og Limfjorden, bræmmer, årelange behandlingstider af miljøansøgninger og uanmeldte besøg af Naturfredningsforeningen.

Hver og en føler de sig alvorligt truet på deres levebrød af restriktionerne i vandplanerne og Grøn Vækst.

- Jeg kan ikke mere. Mit landbrug kan ikke klare flere byrder, siger svineproducent Mogens Olsen, Veddum ved Hadsund, der er samlet med ni af sine kollegaer, som alle er truet af vandplanerne.

De er samlet på foranledning af svineproducent Henrik Nielsen, Dalsgaard I/S ved Nibe, der har inviteret sin erfa-gruppe og andre kollegaer samt næstformanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, Løkken, til et møde omkring spisebordet.

Privat forening er alternativet
Et par af landmændene er allerede medlemmer af Bæredygtigt Landbrug, og resten overvejer at melde sig ind.

- Bæredygtigt Landbrug er den eneste organisation, vi hører fra. Landbrug & Fødevarer sover, siger Henrik Nielsen, der bakkes op af sin kollega Bjarne Jensen, Nibe.

- Det er beskæmmende, at private organisationer skal kæmpe vores sag. Det er en skandale af format, når vi har så kæmpe en organisation som Landbrug & Fødevarer, siger han.

Derfor er de ti landmænd, der tilsammen driver knap 3.000 hektar i det nordjyske, enige om, at de melder sig ud af deres lokale landboforening.

- Det nytter ikke noget, at vi betaler til landboforeningen. Nu er det nok, siger svineproducent Rune Qvist Nielsen, Støvring, der også er medlem af bestyrelsen i Danske Svineproducenter.

Ud til pressen
Han giver ikke meget for den taktik, Landbrug & Fødevarer har lagt.

- De melder ud, at de forhandler bag lukkede døre, men jeg tror ikke på, de har nogen indflydelse overhovedet, siger han.

Derfor har Bæredygtigt Landbrug også valgt en anden vej. De går til pressen, og de opfordrer deres medlemmer til at kontakte deres lokale medier.

- Politikerne lytter til pressen og ikke til landbruget, der forhandler bag lukkede døre, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Foreningen har senest arrangeret en fosfor-konference den 22. oktober på Christiansborg, hvor eksperter skal gøre det klart for politikere og embedsmænd, at vandplanen er forfejlet.

Landmændene omkring bordet giver ikke meget for de seneste ændringer til vandplanen, der nu er i høring.

- Det er spin for at holde os hen, siger Rune Qvist Nielsen.

Blokade og civil ulydighed
Han er ikke i tvivl om, at der snart skal handling til, og at landbrugets problem er, at alle mener, at det nok skal gå.

- Alle diskuterer vores problemer, men ingen gør noget, siger han og afviser ikke, at det er en blokade af Limfjordstunnellen i myldretiden, der skal til.

- Det kommer. Smeden og mureren ude i landdistriktet skal også med, siger han.

En mulighed er også at fortsætte med at pleje sine vandløb, som man gjorde før, til trods for vandplanerne.

- Det er alvor nu. Vi er i gang med Vandmiljøplan III, mens andre lande ikke engang har lavet den første. Hvis vi ikke gør, som vi gør nu, så er vi den sidste generation af selvejere. Næste generation bliver fodermestre for staten, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Læs også