Eksportfirma udvider kapaciteten

NYBYG OG RENOVERING: Svin, kreaturer og chauffører har fået mere plads at arbejde på og opholde sig i hos Skærbæk Eksport ApS.

Da lokale landmænd for 70 år siden besluttede sig for at etablere virksomheden Skærbæk Eksport til transport af dyr, var lastbiler på landevejene et sjældent syn. I stedet blev eksportcentret placeret lige ved siden af jernbanen, der dengang var den vigtigste transport-åre mellem landsdele og nabolande, som ikke var forbundet af havvand.

For knap to år siden skiftede Skærbæk Eksport ApS ejere, og en gennemgribende renovering og udvidelse blev påbegyndt. For få måneder siden var det hele færdigt, og især transportører af levegrise har fået nye forhold at arbejde under, når et hold svin skal overføres fra danske til tyske lastbiler.

- De har fået en helt ny hal, som er let at rengøre og overholder alle krav til pladsforhold og afstand mellem køretøjerne, forklarer direktøren og den ene af de tre ejere af Skærbæk Eksport, Per Sørensen.

Danmark er kendt for sine restriktive regler, som skal hindre smittefare i forbindelse med transport af svin til Tyskland. De skal blandt andet omlæsses fra danske til tyske transportvogne, og afstanden mellem disse biler skal være mindst 16 meter. Skærbæk Eksports nye hal er derfor opbygget sådan, så danske lastbiler holder ved den ene gavl og tyske ved den anden gavl. Svinene bliver her efter ledt via hallen fra dansk til tysk »arbejdsområde«. Der omlæsses ikke tyske dyr til danske lastbiler her, ellers skulle dyrene forblive på eksportcentret i 24 timer på grund af karantæneregler.

Modernisering med historie
Selvom, arbejdet med at renovere og udbygge Skærbæk Eksport har handlet om at modernisere, er det sket med omtanke for historien. I de gamle stalde, som nu bruges til alle kreaturer og slagtesvin, hænger for eksempel stadig de gamle tilførselstavler, som har været brugt siden 1987, og i selve stald-rummene hænger der endnu reklameskilte. De mange træbjælker i tagkonstruktionen fra dengang er også bevaret.  

- Det er nogle sjove minder at have fra fortiden, siger Per Sørensen.

Per Sørensen er udover at eje en del af Skærbæk Eksport også ejer af en vognmandsforretning. De to øvrige ejere, Verner Bøjtang og Henrik Nielsen, er henholdsvis svineeksportør og landmand.

Læs også