Beslutningsgrundlag kendes ikke

PÅ AKTIER: Danish Crowns repræsentantskab skal den 13. oktober beslutte om selskabet skal ændre form fra a.m.b.a. til A/S.

Danish Crowns repræsentantskab skal på det kommende repræsentantskabsmøde den 13. oktober tage stilling til om selskabet fremtidig skal være et aktieselskab eller det fortsat skal være et rent andelsselskab.

Selve beslutningsgrundlaget får repræsentantskabsmedlemmerne først udleveret på mødet, fortæller de. Og det betyder, at der er udbredt frustration i kredsen. For det er en vidtgående beslutning på et grundlag, de ikke kender.

Årsagen er, at der skal skaffes kapital i en størrelsesorden af fire til fem milliarder kroner til fortsat vækst. Og den kapital har selskabets formand Niels Mikkelsen svært ved at se, kan komme fra andelshaverne selv.

Men flere repræsentantskabsmedlemmer føler sig slet ikke klædt på til at træffe den vidtgående beslutning så hurtig og før beslutningsgrundlaget er blevet grundigt belyst.

- Med den viden jeg har i dag, er jeg nødsaget til at stemme nej. Jeg føler mig ikke klædt på og de tre til fem milliarder, der skal skaffes, har jo også en pris, så hvem skal have udbyttet fremover, spørger Torben Farum, Sæby, og tilføjer:

- Jeg har endnu ikke set noget, der kan overbevise mig, jeg savner nogle helt konkrete målepunkter. Og så savner jeg godt belyste alternativer. Det mangler vi.

Her bakker Niels Juel Nielsen, Haverslev op.

- Vi må ikke forhaste en beslutning igennem på for løst et grundlag. Vi har så meget værdi opbygget. DC er et væsentligt grundlag for dansk svineproduktion. Det man skal i fremtiden, er at gøre ting bedre, ikke nødvendigvis større, siger repræsentantskabsmedlemmet fra Himmerland. Han savner også nogle mere håndfaste beviser på, at man kan skaffe kapital på den måde.

- Det hele kan nuanceres rigtig meget. Men hvis vi ikke får konstruktionerne ordentlig forstået, er det her halsløs gerning, understreger han, og mener, at der ikke har været drøftet alternativer nok.

Heller ikke Jørgen Jacobsen, Låsby er tilfreds med, at beslutningen skal gå så stærkt.

- Vi kan jo se Arla fravalgte aktieselskabsmodellen efter grundige overvejelser, det kan godt være, vi skal gøre det anderledes i slagteriet, men beslutningsgrundlaget må være i orden. Vi har behov for at se noget helt konkret og have tid til at sætte os ordentlig ind i tingene, siger han.

Læs også