Venstre vil forbyde spredning af slam

Miljøministeren vil indføre grænseværdier for miljøgiften PCB i spildevandsslam. Samtidig forsøger Venstres miljøordfører at finde flertal for et total forbud mod spredning af slam på markerne.

Danske landmænd kritiseres for at sprede giftigt slam. Det skete torsdag i en timelang udsendelse på P1 Dokumentar.

Udsendelsen påviser, at det slam fra rensningsanlæg, som spredes ud på markerne, kan indeholde store mængder af en af verdens farligste miljøgifte, PCB. Det sker ved hjælp af prøver, som P1 Dokumentar er kommet i besiddelse af. Prøverne er udelukkende blevet taget, fordi dele af slammet eksporteres til vores nabolande.

Slam testes ikke
I både Sverige og Tyskland tester myndighederne spildevandsslam for PCB, inden det køres ud på marken. Herhjemme skal det ifølge P1 Dokumentar ikke testes, og der er ingen grænse for, hvor meget PCB der må være i slammet, for at landmændene må bruge det som gødning på landbrugsjorden.

Syv ud af de seneste 24 prøver fra det halvoffentlige genbrugsselskab selskab, Danbørs, der kører slam til vores nabolande, indeholder PCB. To af prøverne overskrider de svenske grænseværdier.

Prøverne stammer ifølge projektchef i Danbørs, Bo Frederiksen, fra hele landet. Han har flere gange har forsøgt at gøre Miljøstyrelsen opmærksom på, at der er PCB i prøverne.

Ophobes i fødekæderne
PCB er klorerede forbindelser, der blandt andet er mistænkt for at være årsag til en række forskellige former for kræft og adfærdsforstyrrelser som ADHD hos børn. PCB kan også give nedsat sædkvalitet hos mænd samt leverskader, hvis det vandrer fra jorden til vores fødevarer. Stoffet nedbydes ikke i naturen, og når det først er spredt, ender det uundgåeligt i fødevarerne.

I udsendelsen kritiserer en række eksperter de danske myndigheder for ikke at lytte til advarslerne om PCB. De undrer sig over, at man ikke for længst er begyndt at teste for det farlige stof. Det skyldes ikke mindst, fordi Danmark har skrevet under på den såkaldte Stockholm konvention, der skal forhindre spredning af PCB og 11 andre forbudte, miljøskadelige stoffer, der alle ophobes i fødekæden fordi de er unedbrydelige i naturen.

Som russisk roulette
En af dem, der ved mest om PCB i Danmark er miljøkemiker i Force Technology, Allan Astrup. Over for P1 Dokumentar peger han på, at det er uheldigt, at der findes PCB i slam.

- Det er jo mange stoffer, vi kan blive udsat for ad den vej, som man bør vide noget mere om, inden man sender slammet ud på markerne. Man skal vide, hvad der kan være i, inden man lægger det ud. Man kan jo ikke bare lægge det ud i blinde. Hvis man ikke analyserer og ikke har grænseværdier, så er det jo lidt russisk roulette, siger han.

Vicedirektør i Miljøstyrelsen Claus Torp siger til P1 Dokumentar, at styrelsen nu vil overveje at anbefale en grænseværdi og undersøge hele grundlaget for at sprede det omstridte slam på markerne.

Overvejer forbud
Miljøminister Karen Ellemann (V) vil nu have grænser for gift i slam. Ifølge P1 Dokumentar er hun klar til at indføre grænseværdier for miljøgiften PCB i det spildevandsslam, der spredes på markerne.

- Jeg tager det bestemt meget alvorligt. Vi bliver nødt til at se på, om der skal indføres en grænseværdi, for det er der jo ikke i dag, og det synes jeg er problematisk. Det her beviser, at der i hvert fald er behov for det, siger hun.

Venstres miljøordfører Eyvind Vesselbo vil nu forsøge at samle flertal for et total forbud mod spredning af spildevandsslam på markerne.

Så langt er ministeren dog ikke klar til at gå her og nu.

- Jeg har bedt Miljøstyrelsen vurdere, om der tale om enkeltstående tilfælde, eller om det her er noget, der gentager sig, fordi så er det oplagt, at vi har en diskussion om grænseværdien, og om hvorvidt, det skal anvendes på markerne, siger miljøministeren til P1 Dokumentar.

Læs også