Åbne landbrug flytter holdninger

Op mod halvdelen af de besøgende ved Åbent Landbrug arrangementer skifter syn på landbruget, viser analyse. I søndags var der på de 64 gårde tæt ved 54.000 børn og voksne på besøg.

Ved det landsdækkende arrangement »Åbent Landbrug 3. søndag i september« var der i søndags helt præcist 53.916 besøgende på i alt 64 gårde, som deltog landet over.

- Mange af dem kommer med en skepsis, når de møder op. Dyrene kunne godt have det bedre, lyder det fra nogen. Men fokus flytter hurtigt, når man selv bliver mindet om, hvilke fødevarer der vælges i køledisken, når man står i supermarkedet. Så er det ikke længere landmandens skyld.

Afdelingschef i Landbrug & Fødevarers samfundskommunikationsafdeling, Anders Søgaard, kan fra tidligere års analyser af Åbent Landbrug arrangementer dokumentere et markant holdningsskifte, når man først har været på besøg på et produktionslandbrug. Tallene viser, at en tredjedel op til halvdelen får et mere positivt syn på landbruget, og at arrangementet dermed har en effekt.

Også i år har der været et analysebureau tilknyttet »Åbent Landbrug den tredje søndag i september», og senere på året vil der foreligge en rapport til brug for de kommende arrangementer.

Ny organisering
Fra en hurtig rundspørge til samtlige værter søndag aften, hvor besøgstallene samtidig blev indsamlet, lød der udelukkende positive tilbagemeldinger.

Samtidig glæder Anders Søgaard sig over, at den nye organisering med Axelborgs samfundskommunikationsafdeling, tre lokale kontaktpersoner samt de lokale landboorganisationer har fungeret perfekt.

- Der har været en rigtig god opbakning og et godt samarbejde for at få det store arrangement til at køre ude på gårdene, påpeger afdelingschefen.

Tredje største
Også Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug & Fødevarer, glæder sig over de mange besøgende i søndags.

- Det her arrangement giver os grundlag for at vise, hvor fødevarerne kommer fra. Samtidig kan vi også fortælle historien om, hvordan vi som erhverv kan bidrage til nogle af de store udfordringer, vi har som samfund. Ud over fødevarer er det produktion af vedvarende energi og bioenergi, siger Brockenhuus-Schack og tilføjer, at det også gav landbruget lejlighed til at fortælle historien om nogle af de store temaer, der er oppe i samfundet i øjeblikket, som f.eks. økonomi, vækst og beskæftigelse i det, mange kalder udkants-Danmark.

Årets besøgstal var det tredje højeste hidtil. Sidste år var der 57.800 børn og voksne på gårdbesøg, og rekorden stammer fra 2008 med 63.000 gæster. Til gengæld var der i de to foregående år lidt flere gårde med i arrangementet.

(3) eller (4) 040-38-ef

Læs også