Massiv modstand mod nationalpark

95 procent af jorden i Ribe- og Rejsbymarsken ejes af lodsejere, som ikke vil være med i Nationalpark Vadehavet. De stoler ikke på løfterne om ens vilkår for landbrug inde og udenfor parken.

- Løfterne lyder hule, og vi er ærlig talt noget utrygge ved situationen. Vi tror ikke, at vi får hele sandheden at vide, siger en frustreret Mikael Nørby-Lassen, der er lodsejer og formand for den nyoprettede »Nationalparkgruppe«, som netop ikke ønsker at lægge areal til Nationalpark Vadehavet.

Nationalparkgruppen består af 87 lodsejere i Ribe- og Rejsbymarsken, der til sammen råder over 95 procent af jorden her. En del af forklaringen på modstanden er, at 3.260 hektar af deres 3.600 hektar er landbrugsjord, som dyrkes intensivt. Og selvom der står i udkastet til bekendtgørelsen for nationalpark-projektet, at lodsejere indenfor det fremtidige parkareal behandles lige og vil få samme muligheder som lodsejere udenfor området, så er Nationalparkgruppen stærkt imod at blive en del af det.

- Vi er bange for, at oprettelsen af en nationalpark på vores jorder vil koste områdets landbrug livet, siger Mikael Nørby-Lassen og henviser til en miljøvurdering af områdets fremtid som eventuel nationalpark, der konkluderer, at beskæftigelsen indenfor landbruget i det udpegede område vil falde.

Skjuler noget
Nationalparkgruppens formand mener, de foreløbige udmeldinger er for ukonkrete og skjuler nogle bagvedliggende hensigter.

- Hvorfor bliver der meldt ikke klart ud: Ja, det her vil ske på bekostning af landbrugserhvervet.

- I stedet for bliver alting pakket pænt ind og serveret som et projekt, der fremmer naturen. Vi vil gerne kende de egentlige konsekvenser for landbruget. Dem har vi ikke fået noget konkret at vide om endnu. Derfor vil vi ikke være med, forklarer Mikael Nørby-Lassen og henviser desuden til, at den foreløbige optegning af, hvor nationalparken skal ligge, stort set kun dækker landområder med landbrugsjord.

Høringssvar
Nationalparkgruppen har netop sendt to høringssvar - et fra hvert marskområde - til Skov- & Naturstyrelsen, Folketingets Miljøudvalg, samt Esbjerg og Tønder kommuner i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige bekendtgørelse for Nationalpark Vadehavet. Her står blandt andet:

»Vi frygter og forventer, at den reelle følge af at indføre en nationalpark, der tydeligvis vægter natur og turisme højere end det eksisterende landbrugserhvervs fortsatte bæredygtige eksistensgrundlag, vil være en successiv bortvisning af vores aktive erhverv«.

Læs også