Flot sensommer fik den bornholmske høst i hus

Årets samlede udbytte blev omkring 10 procent mindre end i fjor på klippeøen.

Weekendens sommervejr satte punktum for årets høst på Bornholm. Med over 20 graders varme og sol fra en næsten skyfri himmel hastede mejetærskere ihærdigt med at få de sidste fem procent af kornet i hus.

Men det samlede facit for årets anstrengelser har ikke ubetinget fået øens omkring 15 fuldtidslandmænd og mange deltidslandbrug til at klappe i hænderne.

- Set over en bred kam bliver årets høstresultat omkring 10 procent mindre end i fjor. Og det svarer til, at der på øens 33.000 hektar landbrugsjord er høstet omkring 135.000 tons forskellige afgrøder, fortæller Ole Harild, ledende planteavlskonsulent hos Bornholms Landøkonomiske Forening.

- Mens årets høst af omkring 35.000 tons byg, rug, havre og triticale må anses som nogenlunde tilfredsstillende, er høsten af 80.000 tons hvede på cirka halvdelen af den bornholmske landbrugsjord mellem 15 og 20 procent mindre end et normalt udbytte. Og det kan for nogle bornholmske landmænd betyde store økonomiske problemer, påpeger konsulenten.

Kulde og varme
Det omskiftelige vejr i år på Bornholm med både streng kulde og ekstremt høje varmegrader er forklaringen på den svigtende høst af hvede.

- I modsætning til andre steder i landet, er det ikke regnen, der generelt har givet de største problemer på Bornholm, selv om kraftige skybrud med 110 millimeter vand på én gang og i alt 180 millimeter i august på den sydlige del af øen naturligvis ikke har været af det gode, siger Ole Harild. 

- Derimod gav en meget kold vinter hveden en svag start. Men da maj måned blev både våd og kold, blev der rettet så meget op på vinterens kuldeskader, og afgrødens rødder fik det betydeligt bedre. Så på det tidspunkt tegnede det til en normal høst af hvede, fortæller Ole Harild og fortsætter.

- Men da sommeren i juni og især juli indtog Bornholm med en voldsom varme, var det mere, end afgrødens trods alt svage rødder kunne klare. Hveden blev ganske enkelt tvangsmodnet med det resultat, at kernerne blev alt for små. Og det er i al sin enkelthed forklaringen på årets skuffende høst af hvede, som er en bet for mange bornholmske landmænd.

- Selv om afregningsprisen for korn i år er højere end i fjor, hjælper det ikke de mange bornholmske landmænd, der samtidig er svineavlere. De er med et lavere udbytte af hvede tvunget til at skulle købe korn til foder, og vel at mærke til den samme højere pris, som hveden kan sælges til. Og det er virkelig en bet for mange, da omkring 80 procent af hvedehøsten på Bornholm bruges til svineproduktion, understreger Ole Harild.

Ung, tilfreds landmand 

En af de yngre og driftige bornholmske landmænd med en kombination af planteavl og kvægdrift er Kim Larsen, "Olsminde" i Østermarie. Kim Larsen, der 27 år gammel for 14 år siden blev selvstændig landmand med 40 hektar, driver i dag et landbrug med 350 hektar agerjord og en besætning på 275 køer.

- Jeg har bjærget årets høst i hus og med et, synes jeg, tilfredsstillende resultat, selv om jeg med den megen regn må konstatere ekstra udgifter for at få kornet tørret, lyder det fra Kim Larsen, hvis 350 hektar fordeler sig med 130 hektar hvede, 75 hektar majs, 20 hektar lucerne, 13 hektar vinterraps, 100 hektar græs og lidt vinter- og vårbyg.

Kim Larsen sælger bedriftens afgrøder af hvede og vinterraps, og bruger resten af  afgrøderne som foder til sine køer.

- Selv om vejrguderne i år har vist sig som temmelig omskiftelige væsener, er jeg alt i alt godt tilfreds med årets høstresultat, siger Kim Larsen, der driver et af de største landbrug på solskinsøen.

Efterårsarbejde i gang

Lige nu - og med høsten i hus - har de bornholmske landmænd travlt med at bruge en vejrmæssig fin eftersommer til at gøre efterårsarbejdet færdigt. Og det gælder ikke mindst arbejdet med at så raps på 2500 hektar, som på grund af en våd august måned er blevet en smule forsinket.

- Selv om årets høst af raps gav et skuffende resultat, er de bornholmske landmænd optimister, og tror på gode priser til næste år, siger ledende planteavlskonsulent Ole Harild, der ikke kan blive klog på, hvorfor årets høst af raps kun gav et udbytte på mellem 3000 og 3500 kilo per hektar.

- Efter vinterens sne stod rapsen flot. Og mit - indtil nu - bedste bud på, at rapshøsten ikke levede op til forventningerne er, at sommerens ekstreme varme virkelig har givet afgrøden problemer, fortæller Ole Harild, der til gengæld forventer gode udbytter, når årets 4000 bornholmske hektar med græs og 1500 hektar med majs er bjærget.

TEKST OG FOTO: PALLE DAHL

Billedtekster:

021/022:

Ledende planteavlskonsulent Ole Harild, Bornholms Landøkonomiske Forening

026:

Kim Larsen, 41 år og en tilfreds landmand med 350 hektar agerjord og en besætning på 275 køer

033:

Den bornholmske høst af 135.000 tons forskellige afgrøder på 33.000 hektar agerjord er i hus og efterårsarbejdet i fuld gang

040:

Med over 20 graders varme og sol fra en næsten skyfri himmel hastede mejetærskere ihærdigt med at få de sidste fem procent af den bornholmske høst i hus

 

Læs også