200 år til landbrugets gavn

JUBILÆUM: Der var fokus på både fortid, nutid og fremtid, da Fyns ældste landboforening, det nu landsdækkende Patriotisk Selskab, fejrede 200 års jubilæum.

- Siden 150 års jubilæet i 1960 har Patriotisk Selskab gennemgået en slående udvikling. I dag er her mere end ni gange så mange medarbejdere og mere end tre gange så mange medlemmer som for 50 år siden, og betydningen af samdrift af store landbrugsarealer er for alvor slået igennem i den samme periode.

- Med andre ord: Selskabets historie er lang, men selskabet har først og fremmest fået sin nuværende position inden for den jordbrugsrelaterede rådgivning, fordi kloge folk gennem årene har forstået, at det er nødvendigt med en strategi for at komme videre. Gerne én, som betyder, at man ikke går i andres fodspor.

- Når den strategi samtidig hang sammen med samfundets og markedets udvikling, og når man sørgede for at tiltrække de rette medarbejdere, var der basis for den udvikling, der har fået Patriotisk Selskab til at klare sig så fornemt sammenlignet med mange andre landboforeninger.

Det sagde forfatteren til jubilæumsbogen »Patriotisk Selskab i 200 år«, arkivchef Jørgen Thomsen, Odense Stadsarkiv, blandt andet i sin tale ved selskabets jubilæumsreception søndag den 11. juli, der havde samlet godt 500 gæster i et stort telt ved Det fynske Landbocenter på Ørbækvej i Odense. Og hvor selskabets protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, var hædersgæst.

Fornyelse og virkelyst
Forud for Jørgen Thomsens indlæg havde Patriotisk Selskabs formand, Peter Cederfeld de Simonsen, i sin velkomsttale slået fast, at det danske samfund - og ikke mindst landbruget - i dag som for 200 år siden står over for store økonomiske udfordringer.

- Selskabet har flere gange i løbet af de 200 år vist, at modgang »gør stærk«, og at der ud af vanskelige tider kommer fornyelse og virkelyst. Det er jeg også helt sikker på vil ske i årtierne fremover, understregede Peter Cederfeld. Patriotisk Selskab har gennem 200 år vist en evne til på en gang både at skabe fornyelse og fremgang for medlemmerne selv i vanskelige tider - og samtidig være igangsætter af visionære tiltag.

- Mit håb som formand for selskabet vil være, at de kommende generationer af medlemmer vil dyrke og udvikle styrkerne hos hinanden og dermed fortsat kunne tiltrække dygtige medarbejdere, så selskabet trygt kan fejre sit 300 års jubilæum.

Fælles landbrugspolitik
Dagens anden hovedtaler var tidligere EU-landbrugskommissær, Mariann Fischer Boel, som ofte har undret sig over, hvor forskelligt de forskellige lande ser på landbruget.

- For eksempel i Frankrig nævner politikere og medier altid landbruget og dets store betydning for nationen. Og også i Italien er man stolte af landbruget, bemærkede Mariann Fischer Boel. I Danmark hører man sjældent om landbrugets betydning. Tværtimod hører man, at landbruget lugter og sviner, og at forbruget af medicin og sprøjtemidler er alt for stort.

- Vi har været for dårlige til at fortælle, at landbruget ikke er problemet - men en del af løsningen. I løbet af få år vil efterspørgslen på fødevarer stige med 100 procent. Det er afgørende, at vi fastholder en fælles europæisk landbrugspolitik, og jeg er overbevist om, at dansk landbrug vil være i stand til at løse udfordringerne.

Læs også