Healer hjalp smågrisene

UFORKLARLIGT: En medarbejder på Bremerskovgaard i Urup har vist sig at have clairvoyante evner og at kunne heale dyr. Det har blandt andet givet sig udtryk i en markant lavere smågrisedødelighed.

- Jeg har altid været meget skeptisk over for healing, clairvoyance, ånder og andet af samme skuffe. Det er jeg for så vidt stadigvæk, men jeg må indrømme, at den seneste tids oplevelser - og ikke mindst tallene fra de ugentlige opgørelser over døde og utrivelige smågrise samt medicinforbrug - i vores fravænningsstald har rokket ved min skepsis.

- Hvis den positive tendens kan fastholdes, må jeg bare konstatere, at der er sket et eller andet, som jeg ikke kan forklare, men som ikke desto mindre er en realitet.

Det siger gårdejer Lars Juel Hansen, som med basis på Bremerskovgaard i Urup ved Langeskov driver en større svineproduktion fordelt på flere ejendomme i det nordøstfynske område - og med syv ansatte medarbejdere i bedriften.

Færre døde grise
Baggrunden er, kort fortalt, at Lars Juel Hansens driftsleder for markbruget, Frank Wejgelt, har vist sig at have clairvoyante evner. Sammen med sin kone fik han for et par måneder siden fyldt god energi ind i fravænningsstalden, hvor der i lang tid havde været problemer med høj dødelighed blandt smågrisene og stort medicinforbrug.

Og selv om nogle sikkert vil betegne det som humbug og overnaturligt ævl, så dokumenterer tallene i de ugentlige staldrapporter, at dødeligheden lige siden har været reduceret til under det halve samtidig med, at smågrisene trives bedre, og medicinforbruget er faldet.

Skræmmende
- Det startede, da min kone og jeg forrige år købte et gammelt hus i Skellerup, fortæller Frank Wejgelt. Vi rev huset ned og byggede et nyt, men et par måneder efter begyndte vi at opleve uforklarlige ting. Dørene klaprede, vi hørte uforklarlige lyde, og der var problemer med el, selv om installationen var ny og OK.

- Vi fik fat i nogle clairvoyante, der konstaterede, at der var ånder, som havde haft tilknytning til stedet. De talte med ånderne og sendte dem videre til »den anden side«!

- Det hjalp, men der blev ved at komme nogen. Vi spurgte så igen de clairvoyante, og de sagde, at vi kunne bede ånderne om at gå. Sige til dem, at det er vores hjem, og at de ikke har noget at gøre her.

- Vi fandt ud af, at jeg kunne se ånderne, i en svag skikkelse. Og min kone kunne høre, hvad de sagde til hende. Det var skræmmende. Men samtidig begyndte vi at kunne kontrollere vores evner, så vi bestemte, hvornår vi ville se og høre ånderne. Det er halvandet år siden. Efterfølgende har nogle bedt os komme ud og finde ud af, om der var ånder. Og så har vi kunnet hjælpe dem videre.

Køer og kalve blev hjulpet
- Min kone har længe kunnet heale mennesker, siger Frank Wejgelt. Og for trekvart år siden fik jeg at vide, at jeg kunne heale alle dyr - hovedsagelig køer.

- Jeg har en tidligere arbejdsgiver ved Brørup, som har bygget en stald til 200 køer. Ham kontaktede jeg, og han fortalte, at der altid var nogle køer, der var problemer med.

- Jeg bad om lov til at prøve at kigge på hans køer. Det havde han ikke noget imod, så jeg tog der over og prøvede, om jeg kunne gøre noget ved nogle af problemerne.

- Blandt andet var der en ko, der havde et lamt bagben, og som stod til aflivning. En måned efter, jeg begyndte at behandle koen, gik hun normalt. En anden ko var helt utrivelig og ville ikke tage på. Hun blev helbredt på tre uger. Desuden var der store problemer med diarré hos småkalvene, som min healing også hjalp på.

Dyrene skal røres
- Jeg skal ud at røre ved dyret, siger Frank Wejgelt. Landmanden fortæller, hvad der er galt, og så ser jeg oppe i mit hoved, hvor jeg skal sætte ind - og hvor jeg skal røre dyret og sende min energi til det.

- Når jeg kommer ud til et dyr, kan jeg med det samme fortælle, om jeg kan gøre noget ved det. Jeg kan for eksempel ikke helbrede en brækket hofte.

- Og når det gælder grise, er det ikke alle, der kan reddes. I hvert fald skal problemerne tages hurtigere, da grisene har et kortere liv end kvæg.

Ånder i fravænningsstalden
Thomas Lund, der er driftsleder for Bremerskovgaards stalde, fortæller, at der i fravænningsstalden i Kertinge, hvor smågrisene går fra 7-30 kg, var problemer med høj dødelighed og stort medicinforbrug.

- Vi havde længe tænkt, at vi måtte kunne få dødeligheden ned, siger Frank Wejgelt. En dag i foråret, da jeg kørte gylle der over, prøvede jeg at »stille ind« på stalden, og jeg så, at der gik nogen derinde.

- Min kone og jeg tog der over mandag aften, og vi fandt ud af, at der var mange ånder i stalden. Når der er så mange ånder sammen, så koncentrerer de dårlig energi - og lægger en dæmper på det hele, både dyr og mennesker.

- Vi stillede os ud for hver af de otte stalde og fandt ud af, hvad der var i stalden. Min kone talte med ånderne og fandt ud af, hvad de ville. Så sendte vi dem videre ved at åbne en portal - til »den anden side«. Det er ni uger siden.

Uforklarligt - men dokumenteret
- Dødeligheden i fravænningsstalden er blevet mærkbart mindre, fastslår Lars Juel Hansen. De to medarbejdere, der passer grisene der ovre, Kenneth Quist Larsen og Kim Mohrbech, undrede sig over, at grisene var blevet anderledes, mere aktive og bedre til at æde.

- De, der passer smågrisene, vidste ikke, at Frank havde været der. Ingenting var blevet gjort anderledes. Men medicinforbruget er faldet, og dødeligheden er blevet markant lavere siden.

- I min erfagruppe har vi tit diskuteret dødelighed, og der har været kæmpet for at ændre dødeligheden, fortæller Lars Juel Hansen. De andre spurgte, om jeg havde prøvet noget utraditionelt, og det måtte jeg så indrømme. Nu håber vi bare, at vi kan fastholde de gode resultater.

Læs også