Stor interesse for flis

TEMADAG: Der var stort fremmøde, da Skovdyrkerforeningen Fyn afholdt temadag om flis.

Ikke færre end 50 interesserede skovfolk og landmænd fra hele det fynske område mødte frem, da Skovdyrkerforeningen Fyn fredag den 18. juni afholdt temadag om flis.

Temadagen fandt sted på Sydfyn - med udgangspunkt i skovene omkring Arreskov Slot og Arreskov Sø. Arrangementet blev ledet af skovfoged Klaus Kristensen, der blev bistået af flere af skovdyrkerforeningens øvrige medarbejdere.

Første punkt på temadagens program viste en helt almindelig udtynding af en nåletræskultur ved hjælp af en fældebunkelægger og med efterfølgende flishugning af de fældede træer.

God pris og afsætning
Blandt dagens andre »discipliner« kan nævnes pleje af læhegn ved fældning af gamle hegn med fældebunkelægger, samling af det fældede materiale i stakke med en bæltemaskine samt flishugning og frakørsel af flis. Endvidere demonstreredes flishugning af større træer, ligesom deltagerne så eksempler på, hvordan grænsen mellem skov og marker kan gøres pænere.

- Baggrunden for temadagen er, at der er gode priser og god afsætning af flis på Fyn, fortæller skovfoged Klaus Kristensen. Dermed er der en bedre økonomi i udførelsen af disse opgaver, end der har været i flere år. Og fra skovdyrkerforeningens side er vi »klædt på« til både at rådgive landmænd og skovejere om de muligheder, der er i flis, - og til at udføre arbejdet med fældning og flisning.

Læs også