Uambitiøs plan for vedvarende energi

Hæv ambitionsniveauet og sats på de danske ressourcer, lyder det fra Landbrug & Fødevarer i en kommentar til regeringens handlingsplan for vedvarende energi, der blev offentliggjort i onsdag.

- Regeringens handlingsplan for vedvarende energi er for uambitiøs, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Herfra påpeges det i en pressemeddelse onsdag, man skal nå videre end de 30 procents vedvarende energi i 2020, hvis der skal være en chance for at realisere regeringens målsætning om det fossilfri samfund.

- Regeringens handlingsplan for vedvarende energi bekræfter endnu en gang, at der i Danmark er store uudnyttede potentialer for vedvarende energi fra for eksempel biomasse. Derfor bør regeringen allerede nu hæve overliggeren og se at få sat gang i udbygningen af vedvarende energi til gavn for både klimaet, energiforsyningssikkerheden, vækst og beskæftigelse, siger Niels Peter Nørring, direktør i Landbrug & Fødevarer

Uudnyttet dansk potentiale
Niels Peter Nørring finder betænkeligt, at regeringen i sin plan ikke fuldt ud fokuserer på at udnytte det danske potentiale.

Ifølge planen påtænker man at importere, hvad der svarer til 180 millioner liter bioethanol og 200 liter biodiesel fra udlandet på trods af, at der i Danmark allerede produceres biodiesel og er en lovende dansk produktion af anden generation bioethanol under opstart.

- Vi skal ikke bygge indsatsen for vedvarende energi på import af biomasse men understøtte det store potentiale, vi allerede har i Danmark. I en tid, hvor vi alle skal bruge pengene med fornuft, er det tankevækkende, at man i så høj grad vælger at satse på import og den ufleksible havvind i stedet for at satse på at fremme brugen af biomasse. Biomassen kan udnyttes her og nu. Fordelen ved biomasse er, at det kan bruges når der er behov for det og bidrager desuden til grøn vækst og beskæftigelse i udkantsområderne, siger Niels Peter Nørring.

Biomasse vil kunne skaffe jobs
Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at gøre alvor af ambitionerne om forsyningssikkerhed og grøn vækst og satse på at fremme udnyttelsen af den store danske biomasseressource. Dette vil ikke kun komme klimaet til gode, men vil ifølge Landbrug & Fødevarers beregninger kunne skaffe op mod 5.000 jobs.

Læs også