Vestjyske landmænd skyder penge i kommunal bioplan

En enig bestyrelse i Vejstjysk Landboforening har på sit seneste møde har valgt at skyde 125.000 kroner i en kommunal vision om alternativ energi.

De vestjyske landmænd står klar - når aktieselskabet for Bioenergi Vest A/S efter al sandsynlighed allerede i år bliver en realitet.

En enig bestyrelse i Vestjysk Landboforening vedtog på sit seneste møde at skyde de nødvendige 125.000 kroner i det nye selskab for bioenergi.

- Landbruget ser bio-tiltaget som en fælles gevinst for både by og land, hvor produktion af biogas gør det muligt at bevare et landbrugserhverv og samtidig åbner for en produktionsniche, pointerer Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening i en pressemeddelelse.

Nye biogasanlæg
Han forklarer, at det er planen, at 80 procent af den husdyrgødning, der er i Ringkøbing-Skjern Kommune, som udgangspunkt fremover skal anvendes til biogas i 40-60 nyopførte biogasanlæg strategisk placeret i kommunen.

Det betyder, at den vestjysk storkommune om senest 10 år vil være i stand til at producere 100 mio. kubikmeter biogas, hvilket vil erstatte brugen af 100.000 ton olie.

- Biogas-projektet er en del af landbrugets overlevelse i det vestjyske, og vi støtter kommunes høje ambitioner om at være selvforsynende med alternativ energi.

- Men produktion af biogas skal ud over at gøre os uafhængige af olien, også gerne blive en forretning for landbruget, fastslår Søren Christensen.

Han peger blandt andet på, at vestjysk landmænd allerede er godt foran i bestræbelserne med at producere vedvarende alternativ energi.

- Allerede i år bliver der tilplantet 500 hektar med energi-pil til brug som alternativ brændsel, siger han.

Aktiekapital i det nye selskab er på 500.000 kroner, hvoraf kommune støtter med halvdelen, mens resten fordeles mellem landbruget og erhvervsrådet.

Det ventes umiddelbart kun at være en formalitet, når erhvervsrådet på et senere møde skal beslutte at stille med resterende beløb.

Læs også