To gange 100.000 samme dag

MÆLK: To køer i besætningen hos Kirsten og Herman Iversen, Karby på Mors, rundede samme dag 100.000 kilo mælk. Det er de nu blevet hædret for.

Den 17. april blev en stor dag for Ejgil Sørensen. Han er fodermester hos Kirsten og Herman Iversen i Karby på Mors. Det er Ejgil Sørensen, der står for køerne. Det var en stor dag, fordi den dag rundede hele to køer i besætningen 100.000 kilo - og de to er begge drægtige med næste kalv.

Ejgil Sørensen har passet køerne i 15 ½ år, så han kender besætningen. Og Herman Iversen siger med et stort smil mod sin fodermester

- Det er det, man kalder stabil arbejdskraft.

To gange før har besætningen hædret 100.000 kilos køer. Det var i 2008 og 2002. Koen, der rundede det magiske tal i 2008, malker endnu og er igen med kalv.

Ved overrækkelsen af de rød-hvide bånd til køerne deltog sammen med Kirsten og Herman Iversen alle de ansatte, områdets inseminører, avlsrådgiver Palle Larsen, Viking, samt medlem af SDM-bestyrelsen NordVest Søren Serup. Han overrakte båndene. 

Morgen og aften
Ko nummer 693 rundede de 100.000 kilo mælk ved morgenmalkningen. Det er en niendekalvs-ko af egen avl efter Masstar med Mascot som farfar. Hun er født i besætningen i 1999. Da hun var på sit højeste, kunne hun give 56 kilo mælk om dagen.

Ko nummer 58 rundede så de 100.000 kilo mælk ved aftenmalkningen. Hun er efter T Eberhard med R Leadman som farfar. Hun gav, da hun var på sit højeste, 63 kilo om dagen.

Hun er født i en besætning i Brædstrup, som Herman Iversen købte 50 køer og 50 kvier af i 2006. Hun har fået syv kalve.

- Hun er efter kendte tyre - også når vi ser på 100.000 kilos køer. Det tyder på god holdbarhed, sagde avlsrådgiver Palle Larsen.

- Og hun skal nok nå næste trin også, mener Ejgil Sørensen.

Det næste statusgivende trin er, når en ko runder 10.000 kilo i fedt og protein.

Hårdt forår
De 210 køer i besætningen malkes i en 2 gange 10 sildebensstald. Ydelsen er på 10.750 kilo. Tyrekalvene sælges, mens kvieopdrættet beholdes. Der fedes 11.000 slagtesvin, der leveres til Tican, og i alt dyrkes 300 hektar.

Dagen, hvor køerne rundede de 100.000 kilo, faldt midt i det særdeles travle forår. Vinteren var hård på Mors i år, og al græsset er sået om. Det betyder, at første slæt på de 50 hektar græs først kan tages langt senere end normalt. Langt hen i juni, mener Herman Iversen.

Kornet led også under vinteren. Her er 180 hektar ud af 187 hektar sået om.

Også derfor er de varslede prisstigninger fra Arla kærkomne. Og man håber på mere. Det er en stor økonomisk bet med omsåningen, der efter Herman Iversens mening let kan løbe op i 3000 kroner pr. hektar med udsæd, omsåning og tabt udbytte.

- Men der var ikke andet at gøre, understreger han.

Men dagen, da de to 100.000 kilos køer blev hædret, blev så fejret på behørig vis på slægtsgården, som Kirsten og Herman Iversen overtog i 1977.

Fejringen måtte dog vente, så forårsarbejdet var færdigt, før man havde tid.

Læs også