Drømmen om det gode liv på landet holder gang i ejendomshandlen

LANDBRUGSEJENDOMME: De unge og børnefamilierne køber igen fritidslandbrug, mens der fortsat er meget stille på markedet for produktionslandbrug.

Det er stadig svært at sælge produktionslandbrug i større stil. Markedet for mindre landbrug og fritidslandbrug er også presset prismæssigt, men drømmen om det gode liv på landet er trods alt med til at holde markedet for landbrugsejendomme i gang.

- Det er mest unge mennesker og børnefamilier med lysten til at komme på landet, hvor der er plads til en hest eller to, der køber de mindre landbrug, men vi har også ældre produktionslandmænd, som går ud af erhvervet og køber en mindre ejendom, fortæller statsaut. ejendomsmægler og valuar Birthe Pedersen, der driver sin virksomhed fra Agrogården i Ringe.

Hun vurderer, at fritidslandbrugene er faldet mellem 15 og 20 procent i pris. En ejendom, der tidligere kostede 3 millioner kroner, kan nu typisk købes for mellem 2,4 og 2,5 millioner kroner, men der er stor forskel på, hvor hurtigt de enkelte ejendomme bliver solgt.

- Vi skulle gerne kunne sælge ejendommene indenfor et halvt år, men vi har sager, hvor det tager længere tid. Til gengæld har vi også nogle, der bliver solgt meget hurtigt. For alle handler gælder det dog, at købernes betalingsevne og også deres jobsituation bliver nøje vurderet af finansieringskilderne, fortæller Birthe Pedersen.

Forventer salg af produktionslandbrug
Den midtfynske ejendomsmægler tror på, at også handlen med produktionslandbrug stille og roligt vil komme i gang igen henover sommeren. Hendes vurdering bygger blandt andet på, at omsætningen af fritidslandbrug er kommet godt i gang, efter at priserne er blevet justeret og tilpasset markedet af et par omgange.

- Man kan ikke drage en direkte parallel mellem markedet for fritidslandsbrug og markedet for produktionslandbrug, for der er tale om to forskellige kundegrupper, som henter deres indtægter forskellige steder fra. Men vi oplever alligevel ofte, at de to markeder grundlæggende følges ad, selv om der til tider kan være lidt forsinkelse mellem områderne, siger Birthe Pedersen, der aktuelt har et par handler med produktionslandbrug, som hun forventer at afslutte i den nærmeste fremtid.

- Det, vi kan konstatere, er, at der fortsat er købere i markedet, som har lyst til at drive landbrug og som også har mod på at udvikle deres bedrifter. Hvis de finder, at der er en passende ejendom til salg, som de gerne vil købe, så tør de også godt gå i forhandlinger om købet, hvis de ellers kan få handlen finansieret, siger Birthe Pedersen.

Svært at få handlerne finansieret
Finansieringen er nemlig knudepunktet i mange handler. Det er ofte en svær opgave at få finansieringen på plads.

- Finansieringskilderne fokuserer meget skarpt på landmændenes evne til at tjene penge på driften. Der skal være en forretning i tingene, og det er i bund og grund også det sundeste, siger Birthe Pedersen, som understreger, at bedriftens indtjeningspotentiale vil blive en vigtig faktor i stort set alle handler fremover.

- Nogle ejendomme er blevet hårdt belånt, men det er ikke alle landmænd, der har belånt deres jord til 225.000 kroner pr. hektar. Så det er heller ikke alle landmænd, der har sat en masse »papirpenge« til, siger ejendomsmægleren, som heller ikke vurderer, at der vil komme en bølge af tvangsauktioner i landbruget, sådan som mange forudsiger.

- Risikoen er der, erkender hun, og vi kan godt frygte det, fordi landbrugets afregningspriser har været så dårlige med en negativ indtjening til følge. Men dybest set er det ikke i nogens interesse, at der kommer en masse tvangsauktioner. Derfor tror jeg også på, at handlen med produktionsejendomme kommer i gang igen. Der bliver absolut ikke tale om noget boom. Det kommer til at gå stille og roligt.

Stigende priser og lav rente
Den midtfynske ejendomsmægler understreger, at det er vigtigt, at ejendomspriserne finder det rigtige niveau, og at banker og kreditinstitutter igen begynder at åbne for udlånet, så handlerne kan blive finansieret.

- Ellers kører tingene af sporet, siger Birthe Pedersen, som tilføjer, at hun ser mere optimistisk på situationen nu, end hun gjorde i vinters, hvor det så meget sort ud for handlen med landbrugsejendomme.

De stigende priser på mælk og svinekød er også med til at skubbe på optimismen.

- Priserne på landbrugets produkter er ved at finde et fornuftigt leje igen, og selv om landmændene så absolut trænger til indtjeningen, så er dem, der ønsker at drive landbrug fremadrettet, ikke blevet så skræmte af finanskrisen, at de ikke tør udvikle deres bedrifter. Samtidig er renten historisk lav, og selv om man ikke kan lave et budget over 30 år på grundlag af en lav rente her og nu, så kan den alligevel være med til at skubbe tingene i den rigtige retning, siger den fynske ejendomsmægler.

 

Læs også