Fugtig bund i vinterrapsen

Fortsat risiko for angreb af knoldbægersvampe med stor fugtighed ved jorden og nedfaldende, våde kronblade.

Vinterrapsen står nu mange steder i fuld blomst - stadie 65. De fleste steder er der i den forgangne uge kommet så meget nedbør, at det giver en høj luftfugtighed i afgrøden, således at der fortsat er risiko for angreb af knoldbægersvamp.

Raps er god til at holde på fugtigheden nede i afgrøden på grund af de meget skyggende blade. Det er almindelig kendt, at en rapsafgrøde forbliver dugfugtig langt op af dagen, og sammen med den megen fugtige jord, er det med til at give en meget høj luftfugtighed nede i afgrøden.

- Der mangler imidlertid endnu et godt grundlag til at afgøre behovet for svampebekæmpelse i raps. Betragt derfor bekæmpelse - i et vist omfang - som en »forsikringssprøjtning«, siger landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

- Høj jordfugtighed ved fuld blomstring og begyndende fald af de gule, våde kronblade er situationen, hvor der skal tages stilling til behovet for at forebygge svampesygdomme i raps. På dette tidspunkt opnås effekt mod knoldbægersvamp, gråskimmel og skulpesvamp.

Varierende angreb
Ghita Cordsen Nielsen nævner, at sidste, større år med knoldbægersvamp var i 1995. 2007 var også et »knoldbægersvamp-år«, men angrebene varierede meget fra mark til mark. I 2008 og 2009 var der svage angreb af knoldbægersvamp.

- Som indikeret er det uvist, hvad 2010 byder på, men netop på grund af den seneste regn kan risikoen ikke udelukkes, siger Ghita Cordsen Nielsen.

Bliver det med forventning om godt udbytte og gardering for risikoen besluttet af landmanden at sprøjte, er der to nogenlunde ligeværdige løsninger. Blandingen 0,35 liter Amistar plus 0,35 liter Folicur pr. hektar er en mulighed, men også behandling alene med 0,35 kg Cantus er ifølge forsøg en særdeles brugbar løsning.

- Prismæssigt fornemmer jeg, at der er flere slagtilbud fra grovvaresektoren, så det er med at være opmærksom på omkostningen. Tidligere, dyrere løsninger kan godt være aktuelt attraktive, bemærker landskonsulenten.

Hygrometer i vinterrapsen
Et lille eksperiment i en mark med vinterraps, hvor der blev sat et hygrometer på jordbunden omkring rapsstænglerne, viser hvordan luftfugtigheden er nede i afgrøden efter al den nedbør, der er faldet i ugens løb.

I bunden af en rapsmark indikerer et anbragt hygrometer, som det fremgår af billedet, en høj luftfugtighed på 86 procent sidst på formiddagen. Samtidigt var der med overvejende solskin, en luftfugtighed på cirka 45 procent og 21 grader i skyggen.

Det er Per Hedegaard fra markedsafdelingen i BASF A/S, som har været i vinterrapsmarken med hygrometeret, og han nævner også, hvordan man tidligere år har set billeder fra rapsmarker, som nærmest damper ind over nabomarker.

- Det er ikke atypisk, at luftfugtigheden nede i afgrøden er op imod det dobbelte af, hvad den er i to meters højde over afgrøden, hvor man normalt måler luftfugtighed. Det vil sandsynligvis være tilstrækkelig til at give knoldbægersvampen gode etableringsmuligheder den kommende tid, også selvom vejret forbliver tørt, mener Per Hedegaard efter sin observation.

Under disse ekstreme forhold, hvor der er risiko for angreb af knoldbægersvamp, anbefaler han en behandling med 0,35 til 0,5 kg Cantus, som det produkt med den bedste effekt mod knoldbægersvamp.

Læs også