Udsigt til lavere kornpriser i Jylland

Øget eksport af smågrise øger også eksporten af korn. Prisforskellen mellem landsdelene kan helt forsvinde og føre til et fald i kornprisen i Jylland, vurderer Videncenteret.

Konsekvensen af en stigende smågriseeksport er, at forbruget af korn vil falde herhjemme, og så stiger eksporten af korn.

- Ændringen kan helt eller delvist udligne prisforskellene på korn mellem landsdelene og føre til et fald i kornprisen i Jylland, konkluderer Videncentret for Landbrug i en analyse på landbrugsinfo.dk.

Analysen viser, at for perioden 2003–2009 var kornproduktionen på Sjælland betydelig større end forbruget af foderkorn i denne landsdel.

Men året 2008 kan meget vel stå for et vendepunkt. I 2008 blev Jylland og Fyn nemlig for første gang i perioden svage nettoeksportører af korn blandt andet som følge af den øgede eksport af smågrise og den faldende slagtesvineproduktion i Danmark.

- For Jylland/Fyn var der frem til 2008 et større forbrug af foderkorn end den producerede mængde korn i dette område. I 2008 og 2009 var der derimod et overskud af foderkorn, forårsaget af dels høje kornudbytter, dels faldende slagtesvineproduktion som følge af en stigende eksport af smågrise til Tyskland, lyder konklusionen i analysen.

Scenarium
Prisen på hvede har i perioden 2003–2009 været 0,5 til 10 procent højere i Jylland end på Sjælland (se grafen her på siden). Det skyldes hovedsageligt den øgede efterspørgsel efter hvede som foder i Jylland, mens Sjælland som nævnt har været en markant nettoeksportør af korn frem til 2008.

Analysen opstiller et scenarium, hvor der regnes med en forventet fortsat stigning i eksporten af smågrise. Scenariet tager udgangspunkt i en samlet svineproduktion på niveau med 2008, og en eksport af smågrise på 50 procent af den samlede smågriseproduktion.

Overskud af korn
I prognosen for 2009 er Jylland og Fyn nettoeksportør af korn pga. de høje høstudbytter, og den fortsat øgede eksport af smågrise, der forventes at stige til 25 procent. I scenariet, hvor eksporten af smågrise øges yderligere og udgør 50 procent af den jyske og fynske smågriseproduktion, bliver området i endnu højere grad nettoeksportør af korn.

- En øget eksport af smågrise vil medføre, at der skal bruges mindre korn i Danmark. Derved vil hele landet få et markant overskud af korn og bliver dermed nettoeksportør af korn. Denne udvikling kan helt eller delvist udligne prisforskellene på korn mellem landsdelene, konkluderer analysen.

Læs også