Nationalpark-millioner til 17 projekter

STØTTEKRONER: Styregruppen for nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav har fordelt tre millioner kroner. Skeptiker-formand ser kritisk på bevillingerne.

En række initiativtagere – nærmere bestemt 17 ud af 67 ansøgere – har tilsammen fået tre millioner kroner til at realisere projekter, som de brænder for. Pengene er bevilget af styregruppen for nationalparkundersøgelsen i Det Sydfynske Øhav, og de skal blandt andet bruges til at vise, hvad en nationalpark eksempelvis kan byde på, hvis den bliver en realitet.

- Med støtten ønsker vi at skabe nogle gode og konkrete resultater til glæde for alle i og omkring Øhavet. Vi vil også gerne vise, hvad vi kan forvente, der kommer mere af, hvis vi får en nationalpark, så alle får et bedre grundlag for at træffe beslutningen om, hvorvidt vi vil have den eller ej, siger formanden for styregruppen, Jørgen Otto Jørgensen, Ærø.

Pengene går ifølge styregruppen til projekter, som vil gavne det sydfynske område, uanset om nationalparken kommer eller ej. Men de opfylder alle mindst ét af de fire nationalpark-formål, nemlig at bevare og styrke naturen, kulturarven, friluftslivet og erhvervslivet. Ifølge styregruppen har det også været vigtigt, at de fleste af ansøgerne selv bidrager med endnu flere penge. Med tilskud på tre millioner kroner sikres, at 17 projekter til en samlet værdi af over ni millioner kroner kan gennemføres.

Massiv modstand blandt lodsejerne
Formanden for Foreningen af Nationalpark-Skeptikere, Bent Juul Sørensen, Ærø, betragter uddelingen af de tre millioner støtte-kroner, som et forsøg på at manipulere en nationalpark igennem.

- Man forsøger at købe sig til tilslutning, og det undrer mig, at styregruppen deler penge ud, før man overhovedet har fået konkretiseret grænserne for en eventuel nationalpark. Dermed kommer styregruppen til at minde om en lokal aktionsgruppe i overstørrelse, siger Bent Juul Sørensen.

Skeptiker-formanden peger samtidig på, at tanken om at etablere en nationalpark i Det Sydfynske Øhav møder massiv modstand blandt lodsejerne i undersøgelsesområdet.

- Vi har stort set spurgt alle lodsejere i undersøgelsesområdet – bortset fra området på Østfyn – og modstanden ligger et sted mellem 80 og 90 procent indenfor skovbrugs- og landbrugsområdet. Det betragter jeg som en markant opbakning til vores synspunkter, siger Bent Juul Sørensen.

- Når jeg ser på de 17 projekter, der har fået tilskud, tilføjer han, så er der ikke nogen, der ikke ville kunne gennemføres uden en nationalpark. Bevillingerne viser mere, at der er en risiko for, at det bliver en lille, snæver elite, der vil få bevilget penge, hvis vi får en nationalpark.

Styregruppen for nationalparkundersøgelsen modtog i alt 67 ansøgninger til en samlet værdi af over 20 millioner kroner.

Med uddelingen af de tre millioner kroner har nationalparkundersøgelsen støttet konkrete, sydfynske projekter med 5,3 millioner kroner. De indgår i undersøgelsens samlede budget på 11 millioner kroner. Heraf bidrager Nordea-fonden med 4,55 millioner kroner, Vækstforum Syddanmark med 2,7 millioner kroner, Friluftsrådet med 300.000 kroner og de fem øhavskommuner og Naturturisme I/S med tilsammen 3,45 millioner kroner.

Læs også